sinay dagiŞavuot Yahudi tarihindeki en önemli olay olan  Sinay Dağı’nda Tora’nın verilişi anısına kutlanır.

Şavuot, Pesah’ın ardından 7 hafta (49 gün) boyunca sayılan “Omer” in tamamlandığı gündür. Bu yüzden Şavuot ismi “haftalar” anlamındadır- Sinay’da Tora’nın alınışına hazırlanılan 7 hafta -

3300 yıl önce Pesah gecesi Mısır’dan çıktıktan sonra Yahudiler Sinay çölüne yolculuk ettiler. Orada, tüm Yahudi milleti – 3 milyon erkek, kadın ve çocuk- direkt olarak ilahi ortamı deneyimlediler:

“ Tanrı size ateşin içinden seslendi; kelimelerin sesini duydunuz, ancak bir suret görmediniz sadece bir ses. Size anlaşmasından  bahsetti, On Emir’e uymayı emretti ve onları taş tabletlere yazdı.” (Devarim 4:12-13)

Tora’nın verilişi, Yahudi milletini tek bir karakter, inanç ve kaderle bağlayan bir olaydır. Ve bu olaydan  beri 3300 yıldır Tora idealleri-monoteizm, adalet, sorumluluk- Batı uygarlığının ahlak temelleri olmuştur.

NASIL KUTLANIR 

Şavuot’un pek bilinmemesinin nedeni bu bayramın açık “semboller”inin olmamasıdır- ne Şofar, ne Suka, ne Hanukiya.

Şavuot’da, dikkatleri Yahudi yaşamının odağı olan Tora ‘dan  başka yöne çeviren semboller yoktur. O halde Şavuot’u nasıl anımsayacağız?

Oldukça yaygın olan bir gelenek, tüm geceyi Tora öğrenerek geçirmektir.

Şavuot sabahı sinagoglarda Rut’un kitabı okunur. Rut, Tanrı  ve Tora’ya olan  sevgisi yüzünden sonradan Yahudilik’i kabul eden bir kadındı. Tora, sonradan Yahudilik’i kabul edenlerin ruhlarının Sinay Dağı’nda bulunduğunu söyler:

“Tanrımız Efendimiz’in önünde bugün burada bulunan ve aynı zamanda  burada bulunmayanla [anlaşma] yapıyorum.” (Devarim 29:13)

Rut’un Şavuot’la başka bir bağlantısı daha vardır. Şavuot’da doğan ve Şavuot’da ölen Kral David, Rut’un soyundandır.

Şavuot’da sinagogların çiçekler ve dallarla süslenmesi gelenektir. Bu da Sinay Dağı’nın Tora’nın verildiği günde çiçeklerle kaplanması anısınadır. Şavuot aynı zamanda buğday ve meyvelerin hasat zamanı olup, Bet-Amikdaş’a ilk meyvelerin şükran olarak getirildiği bayramdır. (Şemot 23:16, 34:22, Bamidbar 28:26)

SÜTLÜ YİYECEKLER

 Şavuot’da sütlü yiyeceklerin yenilmesi gelenektir. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan birkaçı:

  1. Şir-Aşirim ( Şarkıların şarkısı – 4:11) de Tora’nın değerinden şöyle bahseder :” “Dudaklarından bal ve süt gibi damlar”.
  2. Şemot (Çıkış) 23:19 da Şavuot bayramını et ve sütün karıştırılması yasağıyla beraber sıralar. Bu yüzden Şavuot’da ayrı öğünler yeriz- biri etli biri sütlü.
  3. Sinay Dağı’nda Tora’nın alınışının ardından Yahudiler Şehita- hayvan kesimi kurallarından sorumlu oldular. Kaşer et hazırlama zamanı olmadığından, sütlü yiyecekler yediler.
  4. İbranice'de "süt" kelimesinin karşılığı "Halav"dır. "Halav" kelimesinin sayısal değeri,

                 HaLaV = Het + Lamed + Bet = 8 + 30 + 2 = 40'tır.

                 Bu sayı, Moşe Rabenu'nun Sinay Dağı'nda kaldığı günlerin sayısıdır.