Avraam'dan Bet-Amikdaş'ın Yıkılışına

 

Yahudi halkının 2.000 yıl sürecek sürgününün hikâyesine başlamadan önce, dizinin bu bölümünde şimdiye dek kapsamış olduğumuz döneme bir göz atalım. Bu olaylar için Yahudilerin hesaplamalarına göre zaman zaman 150 yıl farklılık gösteren Miladi takvimi değil, Yahudi takvimini izliyoruz.

M.Ö.1812

Avraam'ın dönemi başlıyor

 
 

3. 4. ve 5. Bölümler

Mezopotamıa ve Mısır

   
   

medeniyetleri gelişiyor

   
         

M.Ö.1712

Yitshak'ın dönemi başlıyor

     
 

6. Bölüm

     
         

M.Ö.1652

Yaakov'un dönemi başlıyor

     
 

6. Bölüm

     
         

M.Ö.1544

Yosef tutsak olarak satıldı

     
 

7. Bölüm

     
         

M.Ö.1522

Yosef'in ailesi Mısır' gidiyor

     
 

8. Bölüm

     
         

M.Ö.1428

Yahudiler Mısır'da tutsak

     
 

9. Bölüm

Mısır'ın Pihtom ve Ramses

   
   

şehirleri kuruluyor

   
         

M.Ö.1392

Moşe'nin dönemi başlıyor

     
 

9. Bölüm

     
         

M.Ö.1312

Mısır'dan Çıkış

     
 

10. Bölüm

     
         

M.Ö.1312

Tora Sinay Dağı'nda veriliyor

     
 

11. ve 12. Bölümler

Kenaan kavimleri Vaat

   
   

Edilmiş Toprak'ı işgal ediyor

   
         

M.Ö.1272

Vaat Edilmiş Toprak'ın fethi

     
 

13. ve 14. Bölümler

     
         

M.Ö.1106

Hakimler dönemi başlıyor

     
 

15. Bölüm

Filistinliler Yisrael'in sahil

   
   

bölümünü işgal ediyor

   
         

M.Ö.879

Şaul kral meshediliyor

     
 

16. Bölüm

     
         

M.Ö.877

Kral David'in dönemi başlıyor

     
 

17. ve 18. Bölümler

     
         

M.Ö.836

Kral Şlomo'nun hükümdarlığı

     
 

başlıyor - 19. Bölüm

     
         

M.Ö.825

Birinci Bet Amikdaş

     
 

tamamlandı - 19. Bölüm

Asur İmparatorluğu kuzeyde

   
   

yükselişe geçiyor

   
         

M.Ö.796

Yisrael iki krallığa bölünüyor

     
 

20. Bölüm

     
         
 

Asurlular kuzey Yisrael'i

     

M.Ö.555

istila ediyor: On Kavim kayıp

     
 

21. Bölüm

     
         

M.Ö.547

Sennaherib Yeruşalayim'e

     
 

sadırıyor - 22. Bölüm

Babilliler Asur İmparatorluğu'nu

   
   

istila ediyor

   
         

M.Ö.422

Babilliler Yisrael'i fethediyor

     
 

ve Bet Amikdaş'ı yıkıyor

Persler Babil İmparatorluğu'nu

   
 

23. Bölüm

istila ediyor

   
         

M.Ö.370

Yahudiler Babil sürgününden

     
 

Yisrael'e geri dönüyor

     
 

24. Bölüm

     
         

M.Ö.355

Purim Mucizesi

     
 

24. Bölüm

     
         

M.Ö.352

İkinci Bet Amikdaş'ın inşası

     
 

başlıyor - 25. Bölüm

     
 

 

     

M.Ö.347

Sanhedrin dönemi başlıyor

     
 

26. Bölüm

Yunanlılar Pers İmparatorluğu'nu

   
   

istila ediyor

   
         

M.Ö.312

Yunanlılar Yisrael'i fethediyor

     
 

27. Bölüm

     
         
 

Tora Yunanca'ya çevriliyor

     

M.Ö.245

Yunanlılar Yahudilere

     
 

zulmediyor - 28. Bölüm

     
         

M.Ö. 167

Makabilerin isyanı başlıyor

     
 

29. Bölüm

     
         

M.Ö.139

Hanuka Mucizesi

     
 

29. Bölüm

Romalılar Yunan İmparatorluğu'nu

   
   

istila ediyor

   
         

M.Ö.63

Romalılar Yisrael'i istila ediyor

     
 

30. Bölüm

     
         

M.Ö.37

Büyük Herod'un hükümdarlığı

     
 

başlıyor - 31. Bölüm

     
         

M.Ö.32

İlel ve Şamay'ın zamanı

     
 

32. Bölüm

     
         
 

Yahudilerin Roma'ya karşı

     

M.S.67

büyük isyanı başlıyor

     
 

33. Bölüm

     
         

M.S.70

Yeruşalayim Romalılar tarafından

     
 

fethediliyor, 17 Tammuz

     
 

34. Bölüm

     
         

M.S.70

Bet Amikdaş Romalılar tarafından

     
 

yıkılıyor, 9 Av

     
 

35. Bölüm