Rabi Şimon'u HatırlamakLag Baomer - Omer'in 33. Günü - İyar ayının 18'i Rabi Şimon Bar Yohay'ın ölüm yıldönümüdür. Bu günde Rabi Şimon Bar Yohay Kabalistik öğretileri " Zohar" açıklamış olduğundan Yahudi halkı için büyük bir kutlama günü sayılır.

MAĞARADA 13 YIL
Rabi Şimon, 2000 yıl önce Yeruşalayim'de Romalıların işgali zamanında yaşamıştır. Korkunç eziyetlere rağmen Tora'nın unutulmamasını sağlayan Rabi Akiva'nın beş öğrencisinden biriydi.

Talmud Rabi Şimon'un yaşamındaki olayı şöyle tanımlar:

Romalılar Tora öğrenimini yasakladıkları zaman, Rabi Şimon onlara karşı gelmiş ve onun yakalanıp öldürülmesini emrettiklerinde de kaçıp saklanmak zorunda kalmıştı.

Rabi Şimon ve oğlu Elazar İsrael'in kuzey bölgesindeki bir mağaraya sığınmışlardı. Çevrede beslenebilecekleri hiçbir şey yoktu ancak bir mucize gerçekleşti ve mağarada bir keçiboynuzu ağacı ve suyunu içebilecekleri bir pınar oluştu.

Rabi Şimon ve oğlunun değişecek elbiseleri yoktu. Onların yıpranmalarını önlemek için, derin bir çukur kazarak, elbiselerini çıkarıp kendilerini bu çukura boyunlarına kadar kumun içinde olacak şekilde gömdüler. Tüm günlerini Tora öğrenimi ile geçiriyorlardı. Dua zamanı geldiğinde, elbiselerini giyiyor, dua ediyor ve tekrar çukura geri dönüyorlardı.

Rabi Şimon ve oğlu mağarada sadece Tora öğrenimi ile ilgilenerek 12 yıl kaldılar. Eliyau Peygamberin Roma İmparatorunun ölümünü ve Rabi Şimon Bar Yohay ile oğlu Rabi Elazar'ın ölüm kararlarının kaldırıldığını müjdelemesi üzerine; baba oğul mağarayı terk ederler. Yolda toprakla uğraşan bazı çiftçilere rastlarlar. Rabi Şimon dindaşlarının Tora öğrenimiyle meşgul olmamalarından çok etkilenir ve "Bir kişi nasıl olur da dünyevi uğraşlara dalıp sonsuz hayattan vazgeçebilir?" der. Sahip olduğu yüksek manevi güç sayesinde, kızgın ve öfkeli bakışlarıyla çiftçilerin ölümlerine sebep olunca, göklerden bir ses:

"Benim dünyam yok edilmeyecek! Mağarana geri dön! " der.

Rabi Şimon ve oğlu manevi güçlerini kontrol etmeyi öğrenmek üzere mağaraya geri dönerler. Bir yılın sonunda göklerden bir ses mağaradan çıkmalarını söyler.

Rabi Şimon ve oğlu mağaradan çıkarlar ve tekrar günlük işlerle uğraşan insanlarla karşılaşırlar. Bir Cuma günü öğleden sonraydı ve elinde iki demet çiçek olan koşan bir adamı görürler. " Bu çiçeklerle nereye gidiyorsun?" diye sorarlar. " Onlar Şabat'ın onurunadır" der adam. "Fakat niye iki demet taşıyorsun" diye sorarlar. "Biri Zahor et Aşabat = Şabat'ı Hatırla, diğeri de Şamor et Aşabat = Şabat'ı Koru " içindir der adam.- On Emir'deki, Şabat'ı iki yönden korumakla ilgili emirden bahsederek.

Rabi Şimon oğluna dönerek " Şimdi bir Yahudi'nin ve mitsvalarının gücünü görüyorum" der - Şabat, fiziki dünya ile yüce boyut arasındaki boşluğu birleştiren bir köprüdür. Şabat'ta en büyük fiziki uğraşlar bile - lezzetli bir yemek veya bir akşamüstü uykusu - özel bir kutsallık düzeyi içerir.

RABİ ŞİMON ZOHAR'I AÇIKLAR 
Rabi Şimon neslinin en büyük Tora öğretmeni olur. Yaşamının sonuna geldiği gün öğrencilerini toplar ve kendisini dikkatle dinlemelerini söyler.

Zohar o anki görünümü şöyle açıklar:

Rabi Şimon tüm gününü peygamberlik bilinciyle, Tora'nın en derin mistik sırlarını açıklayarak geçirmiştir. Öğrencilerine: " Bugüne kadar bu sırları kalbimde taşıdım, ancak şimdi, ölmeden önce, hepsini açıklamak istiyorum " dedi.

Rabi Abba, Rabi Şimon'un sözlerini uyarlamakla görevli olan öğrenci şöyle anlatır: " Rabi Şimon'dan çıkan şiddetli ışığın parlaklığından başımı bile kaldıramadım. Tüm gün boyunca evi ateşle doluydu ve hiç kimse bu ateş ve ışık duvarına yaklaşamadı bile. Günün sonunda ise, ateş sonunda yavaş yavaş azaldı ve Rabi Şimon'un yüzüne bakabildim: O ölmüştü, Talletine sarılı, sağ tarafına uzanmış- ve gülümsüyordu."

Neden ışık ve ateş? Çünkü Tora ateşe benzetilir- örneğin, "Aish Hatora = Tora'nın ateşi"dir. Ateş fiziksel maddeyi enerjiye çevirebilen materyaldir. Aynı şekilde, Tora bize maddi dünyayı yüce enerjiye nasıl dönüştüreceğimizi gösterir. Zaten Rabi Şimon'un Kabalistik çalışması "Zohar" da "Parlayan Işık" anlamındadır.

GÜNÜMÜZDE LAG BAOMER KUTLAMALARI 
Lag Baomer'i kutlamak için İsrael'de şenlik ateşi yakılır, Rabi Şimon'u çevreleyen büyük ateşi anmak amacıyla. Haftalar önce, çocuklar yüksek etkileyici ateşler yakabilmek için tahta toplamaya başlarlar. Halka açık yerlerde büyük ahşap kuleler yakılarak kutlamalar yapılır.

Ancak Lag Baomer Rabi Şimon'un ölüm günüyse neden böyle kutlamalar yapılmakta?

Rabi Şimon Romalılar tarafından suçlu bulunmuş, ölüme mahkum edilmişti. Bu onun zamanından önce ölmesine neden olabilecekken, Rabi Şimon'un büyük bir özveride bulunması, mağarada saklanması ve mucizeler (keçiboynuzu ağacı ve pınar ) sayesinde yaşamını tamamlayabilmiştir. Bu büyük yaşamın doruğa eriştiği nokta da Tora'nın büyük sırlarının açığa çıkması olmuştur. Tüm bunlar kutlamaya nedendir.

Lag Baomer günü Rabi Şimon Bar Yohay'ın Meron'daki mezarı ziyaret edilir, bu kutlamalar geceden başlar. Bir günde 250.000 e yakın Yahudi Meron'u ziyaret edip dans ederek, Rabi Şimon'un miras olarak bıraktığı manevi armağanlar için dua ederler