kipurun abc si

"Yom Kipur" yani kefaret günü, Moşe Rabenu tarafından, Tanrı'nın yönergeleri doğrultusunda halkına tebliğ eden bir gündür.

Gün boyunca yakaran ve pişmanlık belirten halkı, Tanrı tarafından affedilecek ve "altın buzağı" günahı unutturmaya çalışılacaktır.

YOM KİPUR'UN ÖZELLİĞİ

Yom Kipur İbrani takvimi içinde yer alan en kutsal gündür. Genellikle "Şabatların Şabatı" diye anılır. Roş Aşana ile birlikte "Yüce Kutsal Günler" (Yamim Noraim) kapsamına girer. Tüm yıl boyunca belki bir kez bile sinagoga gitmeyen insanlar dahi o gün ibadet için sinagoga gidip dindaşlarına katılır. Pişmanlık hissedip, Tanrı'ya yakarırlar.

BİR GÜNLÜK MELEK

“Melek" nedir? Melekler, ruhları Tanrı'ya hizmet etmeye odaklanmış tamamıyla ruhsal varlıklardır.

Kipur gününde, her Yahudi adeta bir melek gibi olur. Praglı Maharal'ın açıkladığı gibi:

" Kipur günü için Tanrı'nın koymuş olduğu kurallar, kişinin mümkün olduğu kadar fiziksel dünyayla olan ilişkilerinden sıyrılıp bir melek gibi olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır."

Kipur gününün büyük bir kısmını sinagogda ayakta, meleklerin durduğu gibi geçirir, onlar gibi beyaz giyinir ve yiyip içmeyiz.

BEŞ KISITLAMA

Kipur günü şu 5 fiziksel aktiviteden kendimizi uzaklaştırırız:

1) Yemek ve içmek 
2) Yıkanmak 
3) Deriye krem veya losyon sürmek 
4) Eşler arası ilişkide bulunmak 
5) Deri ayakkabı giymek

TEŞUVA VE AF

Moşe'nin, altın buzağı olayından sonra, Tanrı'ya halkı affetmesi için yalvarmalarının sonucunda Kipur günü af gerçekleşir ve Moşe Sinay'dan ikinci On Emir tabletleriyle iner.

Bu günden sonra, her Kipur gününün Yahudilerin gerek şahsi gerekse halk olarak yaptıkları hataları temizleme gücü vardır.

Kipur günü Tanrı'ya karşı işlenmiş günahların affı olduğu için, bu af insanlara karşı yapılan hataları kapsamaz. Bu yüzden, Kipur gününden önce geçmiş yılda incittiğimiz kişilerden özür dilemek gerekir.