Elul Ayi Nedir?

"Işığım ve kurtuluşum Rab'dir. Kimden korkayım? Hayatımın kudreti Rab'dir.

Kimden yılayım?" (Teilim 27 - 1) "Çünkü şer gününde beni çardağında saklayacak, Çadırın örtüsü ile beni örtecek, Kaya üzerine beni yükseltecek." (Teilim 27 - 5)

MERHAMET AYI
Mısır çıkışından sonra Moşe, Sinay Dağı'na üç kez çıkmıştır. Tanrı Bene-Yisrael'e ilk defa seslenip, "On Emir"i sözlü olarak tebliğ ettiğinde Moşe Sinay Dağı'na ilk defa çıkmıştı. (Şemot 19:10-20) İkinci çıkışı ilk kez "On Emir"i yazılı olarak almak (Şemot 31:18), üçüncüsü ise Elul ayında Bene-Yisrael'in altın buzağıya taparak günah işlemelerinden sonra Tanrı'nın onları affetmesini istemek ve ikinci kez "On Emir"i almak içindi. (Şemot 34:4). Bu üçüncü çıkışında Moşe, Bene-Yisrael Tanrı tarafından affedilinceye kadar (yani Yom Kipur'a kadar olan kırk gün boyunca) Sinay Dağı'nda kalır. Moşe dağdan inerken kuvvetli bir Tanrısal Şofar sesi herkesin kulaklarında ve yüreklerinde çınlamaktadır. İsraeloğulları o andan itibaren affedilmişler ve din/ulus kavramlarının ve Tora disiplininin koruyucu ve kutsal damı altına sığınmışlardır.

O zamandan beri, bu kırk gün bizim içtenlikle ettiğimiz duaların Tanrı tarafından kabul edildiği kutsal bir dönemdir.

ELUL AYI ÖZELLİKLERİ

*Roş-Aşana'dan önceki son gün hariç hafta arası her sabah şofar çalmak adettir.
* Teilim kitabının 27. Mizmoru, günlük sabah ve akşam dualarına eklenir.
* Her gün yardıma muhtaç olanlara daha çok yardımda bulunulur.
* Roş-Aşana'ya kadar olan dönemde, sabah gün ağarıncaya kadar olan süreçte Selihot adı verilen özel pişmanlık duaları edilir.
* Elul ayı, bir önceki senede bulunduğumuz davranışların, yaptığımız hareketlerin değerlendirilmesi ve hatalarımızın düzeltilmesi için uygun bir zamandır.

TARLADAKİ KRAL

Kral, sarayda tahtında oturduğu zaman, sadece onun ilgisine layık olan insanlar onunla görüşebilir, herkes ona ulaşamazdı. Ancak kral halk içindeyken herkes ona yaklaşabilirdi.
Hasidimlerin ileri gelenleri, Elul ayını, kralın sarayına dönerken çevresindeki insanları ışıldayan bir çehreyle selamlamasına benzetirler. Elul ayında Tanrı (Evrenin Kralı), O'na yakınlaşmak isteyen herkesin yanındadır ve O tüm bağışlayıcılığıyla bizim dualarımızı ve isteklerimizi kabul eder.

ŞOFAR

Bu pişmanlık günlerinin hazırlığı Elul ayının ilk günü (Roş Hodeş), sabah tefilasından sonra çalınan Şofar ile başlamaktadır.
Şelomo Ameleh'in şiir Aşirim kitabının içinde bulunan yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya akrostiş biçimde kaleme aldığı bir ilahesinde "Ben sevgilime aitim, sevgilim de bana aittir." tümcesi görülür. Buradaki "Ben" İsrailoğulunu, "Sevgili" ise Tanrı'yı simgeler. İşte aynen bu duygularla Musevi inanç Elul ayında o ait olduğu sevgiliye olan bağlılığını dile getirme fırsatını verecek olan Yamim Noramim dönemine Elul ayındaki ilk hazırlıklarla kendini motive etmeye başlar.
Her cemaat kendi içinde zaman zaman küçük farklılıklar gösterebilen geleneklerle bu dönemi elinden geldiğince kutlu kılmaya çalışır.

27. TEİLİM

Elul ayı boyunca her sabah duasında çalınan Şofarın eşliğinde David Ameleh'in 27. Mizmoru okunur. Bu mizmorun içinde yer alan bazı dizeler kişiye doğrudan Roş Aşana, Kipur ve Sukot çağrışımları yapmaktadır. Mizmorun ilk dizesi "Işığım ve kurtuluşum Rab'dır, Kimden korkayım?" ifadesini taşır. Bu dizedeki " Işık" sözcüğü Roş Aşana'yı ve "Kurtuluşum" sözcüğü Yom Kipur'u simgelemektedir. Daha sonra devam eden dizelerin birinde "Çünkü şer gününde beni çardağında (sukasında) saklayacak" dizesinde bulunan "çardak" sözcüğü ise Sukot bayramını simgelemektedir. Bu mizmor Sukot bayramının son gününe kadar yani tüm Elul ve Tişri ayının neredeyse sonlarına değin her gün sabah duasında okunur. Bu mizmorun her dizesinde David'in Tanrı'ya olan güveni, sevgisi, onun düşmanlarından nasıl koruduğu, Tanrı'nın hatalarını nasıl affedip, koruması altına aldığı anlatılır.

"Rab'den bir şey diledim, onu ararım: Rabbin yüzünü görüp Onun mabedinde hayran olmak için, Hayatımın bütün günleri Rabbin evinde oturacağım." ( Teilim 27:4)

Bu dizeler ise "Yamim Noraim" günlerinin ruhunu ifade etmektedir.

SELİHOT

Elu ayının hazırlık dönemi olmasının üçüncü nedeni ise "Selihot" (Özür dileme) dualarıdır. Selihot duaları tamamen bu dönem için hazırlanmış olup, içlerinde "Tora"'nın ışığını taşırlar. Duaların içinde bulunan bir bölüm birçok kere terennüm edilir.

"Ad-onay, Ad-onay hakiki lütufkâr ve esirgeyici Tanrı, Tahammülkar, iyiliği çok... Milyonlara iyilik bahşeden; Kusur ve günahlara tahammül eden Kin tutup, öç almaz."

Bu sözler Moşe'nin Tanrı'dan kendisine ilahi bir işaret göstermesini istediği vakit, Tanrı'nın Moşe'ye söylediği sözlerdir.

SELİHOT'UN DUA SAATLERİ

Selihot duaları, sabah tefilasından evvel, şafak sökerken okunmaya başlar. Doğu Avrupa'da ve ülkemizde 30-40 yıl öncesine kadar tanıeri ağarırken, sinagogun Şamaşı elinde tahta tokmak ile tüm Musevi evlerinin kapılarını tıklayıp "Selihot" duları için onları uyandırırdı. Sefarad geleneklerine göre Selihot duaları tüm Elul ayı boyunca her sabah gün ağarırken edilir. Aşkenaz geleneğinde ise, Roş Aşana'dan tam bir hafta evvel Selihot dualarına başlanır. "Selihot" duaları Yom Kipur gününe değin her gün okunur.

SELİHOT DUASI

Bağışlayıcılık tahtında oturup
İyicilikle davranan hükümran Tanrı;
İlkidir diye geçiştirip
Halkının günahlarını bağışlayan
Kusurlulara affını
Günahkarlara bağışlamasını arttıran
Her bedene ve ruha hakça davranan
Kötülüklerine göre karşılık vermeyen
Tanrı bize 13 ilkeyi söylemeyi gösterdin
Tıpkı önceleri alçakgönüllüye bildirdiğin gibi
Bu bizim için 13 ilke ahdini anımsa
Senin Tora'nda şöyle yazıldı
Ve Tanrı bulutlar içinde indi,
Onunla orada karşılıklı duruştu
Ve Ad. Adıyla hitap ederek dedi ki,
"Ad. Ad… lütufkâr ve esirgeyici Tanrı,
Tahammülkar, iyiliği çok ve hakiki,
Milıonlara iyilikler bahşeden
Kusur ve günahlara tahammül eden
Kin tutup, öç almaz."