Eskiden çok zengin olan insanlara "milyoner" denirdi. Daha sonraları enflasyonun etkisiyle zengin olan insanlara "milıarder" denilmeye başlandı.

İki bin sene önce Talmud da aynı soruyu soruyordu: "Zengin kime denir ?"

İkinci yüzyılda yaşamış olan filozof Rav Tarfon bu soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Yüz bağı, yüz tarlası ve bunların içinde çalışan yüz işçisi olana zengin denir." (Babil Talmud'u, Şabat 25b).

Rav Tarfon'un genç meslektaşlarından Rav Ben Zoma ise şu yanıtı tercih ediyordu: " Elindeki ile yetinen ve sahip olduklarıyla mutlu olan, zengindir." (Pirkei Avot 4:1)

Aslında Ben Zoma'nın yanıtı daha derin bir anlam taşımaktadır. Dennis Prager'in de dediği gibi, "zengin" olmalarına rağmen kendilerini mali açıdan "tatmin edilmemiş" hisseden birçok insan mevcuttur: "Bir yerde okumuştum," diye devam ediyor Dennis Prager, "çevirdiği her filim için milıonlarca dolar kazanan bir aktör, Arnold Schwarzenegger ondan birkaç milıon daha fazla kazanıyor diye kendini çok mutsuz hissediyordu. Eğer bu adam örneğin lisedeki arkadaşlarının o anda kazandığı paralarla kendi kazancını karşılaştırmış olsaydı, ne kadar şanslı olduğunu herhalde çok daha iyi anlayacaktı. Halbuki bu aktör, ondan biraz daha fazla kazanan ender kişilerden biriyle kendini karşılaştırdığı için mutsuzdu."

Ben Zoma'nın sözleri bize her sorunun sadece kelime anlamına bakarak yanıtlanmaması gerektiğini hatırlatmaktadır. Para ile ilgili görünen bir soru aslında çok daha derin bir anlam taşımaktadır. 100 milıon doları olan bir insan hala daha fazlasını elde etmek için uğraşıyorsa ona zengin demek acaba doğru mudur?

Peki ya siz - zengin misiniz? ***