"Gençliğimizde bize yetişkin gibi davranmamız söylenirdi; şimdi ki yaşlandık, bize bebek gibi davranıyorlar"
- Talmud Bavli, Bava Kamma 92b

Kahramanları genellikle aktörler, "rock" yıldızları ve sporcular olan bir toplumda, fiziksel ve zihinsel açıdan gerilemeye başlayanlara fazla saygı gösterilmemesine pek de şaşırmamak gerek. Ne var ki bu kişiler, Talmud'un dediği gibi, şefkate en çok muhtaç olanlardır: "Elinde olmayan sebepler yüzünden öğrendiklerini unutmaya başlayan yaşlı adama karşı saygılı ol. Unutma ki, 'Aron Aberit'te (Antlaşma Sandığında) On Emrin yazılı olduğu eski levhaların kırık parçaları, yenilerinin hemen yanında muhafaza edilirdi."

"Eski levhaların kırık parçaları" sözleri ile Talmud, Tora'da yer alan en ünlü olaylardan birini hatırlatmaktadır: Moşe Sinay dağından elinde On Emir'le indiği zaman, karşısında Altın Buzağıya tapmakta olan halkını bulmuştu (Şemot 32). Bunun üzerine büyük bir öfkeye kapılmış ve yere attığı levhalar, kırılıp parçalanmıştı. Daha sonra parçalar yerden toplanmış ve Tanrı'nın Bene Yisrael için yeniden oluşturduğu On Emir levhaları ile birlikte Sandığa konulmuştu. Talmud, bu olaydan hareketle bize şöyle tembih etmektedir: Kutsal levhaların kırık parçaları nasıl kutsal sayılıp saygıya layık görülmüşse, entellektüel açıdan çökmüş veya duygusal açıdan parçalanmış yaşlıları da kutsal addetmek ve onlara saygı göstermek görevimizdir.

Sokakta, otobüste veya sinagoglarda böyle insanları, "eski levhaların kırık parçaları"nı gördüğümüzde bu öğretiyi hep aklımızda tutalım. ***