Yahudi yasasının kişinin toplum önünde utandırılmasını onayladığı haller

Yahudilik kişilerin başkaları tarafından toplum önünde küçük düşürülmelerini yasaklar. Bu konuda da taviz vermez: "Komşusunu toplum önünde utandıran kişi onun kanını akıtmış sayılır" (Talmud Bavli, Bava Mezia 58b). "Toplum önünde birini küçük düşürerek utandıran, Tora'yı okumuş ve iyilik yapmış olsa dahi, Öteki Dünya'daki yerini kaybedecektir" (Pirkei Avot 3:15).

Ancak bu çok kesin gibi görünen kuralın bile istisnaları vardır:

Ribi Hisda, huzuruna çocuklarına bakmayı reddeden bir baba getirildiğinde şöyle derdi, "Görevini yerine getirmeyen baba orta bir yerde toplum önünde başaşağı konulmuş bir havanın üzerinde dursun ve şöyle beyanda bulunsun: 'Bir karga bile yavrusuna bakar, ancak ben yavrularıma bakmadım.'"

- Talmud Bavli, Ketubot 49b

Acaba Yahudi etik anlayışı bu gibi hallerde toplum önünde küçük düşürülmeyi neden tasvip etmektedir? Ribi Hisda'ya göre, kendisine muhtaç olan çocuklarına destek olmayı reddeden bir babaya normal bir insan gibi davranılmamalıdır. Zira o baba, bu davranışı yüzünden ahlak açısından bir hayvandan bile daha alçaktadır. Bunun dışında Ribi Hisda, bu tür bir aşağılanma tehdidinin babayı çocuklarına yardım etme konusunda harekete geçireceğini ümit etmektedir. Çocukların beslenme, giyinme, uygun bir evde oturma hakları, ihmalcı babalarının küçük düşürülmeme hakkından çok daha üstün konumdadır.

Eğer bu dünyaya çocuk getirmişseniz, onların bakımına yardımcı olmakla yükümlüsünüz. Bu davranış çok olağan görünse de dünyanın her yerinde bu temel ahlak sorumluluğundan kaçmaya çalışan onbinlerce erkek bulunmaktadır. Bazı erkekler bu yüzden eşlerini ve oturdukları ülkeyi bile terketmeyi göze alarak, durumları iyi olsa bile ailelerine para göndermeyi, çocukları ile temas kurmayı ihmal etmektedirler. Bu şekilde davranan kişilerin dindar geçinip, dini kuralları harfiyen uygular görünmeleri de gerçekten çok saçmadır. Yahudilliğin toplum önünde küçük düşürülmeye izin verdiği nadir suçlardan birini işledikten sonra biraz dua ederek veya dini kurallara uymaya çalışarak Tanrı'nın iyi niyetini satın almayı ümit etmek çok tutarsız bir davranıştır.

Bir babanın küçük çocuklarına karşı sorumluluğu mutlaktır. Bu sorumluluğu üstlenme kararının ise, anne ile babanın hala evli olup olmamaları ile ilgisi yoktur. ***