Yahudi ilkelerini öğrenmeye günde onbeş dakika ayır... Hemen şimdi başla!

Akılsız öğrenci şöyle der, "Tora'nın tümünü kim öğrenebilir ki...?%" Bilge öğrenci ise şöyle der, "Bugün iki yasa öğreneceğim, yarın da iki tane daha. Ta ki bütün Tora'yı kavrayana kadar."

- Şir Aşirim Rabba 5:11

Eğer Yahudi metinlerini öğrenmeye başlamak için uygun bir zamanı, yani, işlerinizin biraz daha sorunsuz, çocuklarınız ve eşinizle ilgili sorumluluklarınızın bir nebze daha hafif olacağı süreyi bekliyorsanız Yahudilikle ilgili en temel bilgileri bile öğrenemeyeceksiniz. Büyük olasılıkla şu anda işiniz çok ve gelecek yirmi otuz sene için de aynı şekilde yoğun olacaksınız. Bu bağlamda Ribi Hillel şöyle bir uyarıda bulunur, "Ancak boş vaktin olduğunda Tora öğrenmeye başlayacağını düşünme. Çünkü kendini aldatırsın ve hiçbir zaman boş vakit bulamazsın" (Pirke Avot 2:4).

Adamın biri bir gün Ribi İsrael Salanter'in yanına gelerek ona şu soruyu yöneltmiş, "Günde sadece onbeş dakikamı öğrenmeye ayırabiliyorum. Bu zamanı Erdemlilerin Yolu (onsekizinci yüzyıla ait bir ahlak kitabı) adlı kitabı okumaya mı, Tora veya Talmud okumaya mı ayırayım?"

Ribi Salanter şöyle cevap vermiş, "Ahlak kitabını oku."
"Neden?"
"O kitabı okuyunca şunu farkedeceksin: Eğer öğrenmeye ve manevi gelişmene günde sadece onbeş dakika ayırabiliyorsan yaşam düzeninde bir hata var."

İğneli bir yanıt belki de... Yine de, eğer günde sadece onbeş dakikanızı öğrenmeye ayırabiliyorsanız hemen şimdi işe koyulmanız çok önemli.

Rav Telushkin'in babası muhasebeciydi. İşleri çoğalmaya başladığında, öğrenmeye ara vereceğinden çekinen büyükbabası ona, her sabah duadan sonra Mişna'dan iki yasa öğrenmesini önerdi (bunun aşağı yukarı onbeş dakikalık bir zaman alacağını biliyordu). Hayatının son otuzbeş yılında babası, bu yöntemle, Mişna'nın altı cildini birkaç kere okumuş oldu. Diğer bir örnekte ise bir adam, Tora'nın peygamberler kitaplarına birkaç ay zaman ayırarak birçoğunu bitirdi.

Günde onbeş dakika... Tora'nın (Bereşit'le başlayarak veya haftalık peraşaları izleyerek) ya da diğer kitapların öğrenimine adanmış, Mişna yasalarına, Talmud'un küçük bir bölümüne veya Yahudi ahlak metinlerine ayrılan bu zaman, Yahudilikle ilgili eğitiminizde büyük gelişme sağlayacak ve bu ilerleme çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu arada, Ribi Salanter'in dediği de doğru çıkabilir: Belki de bu çabanız sayesinde hayatınıza öyle bir düzen gelecektir ki sonunda, Yahudilikle ilgili öğreniminize günde onbeş dakikadan çok daha fazla zaman ayırabileceksiniz. ***