Yahudi gözüyle: Kahraman kime denir?

Kahramanlık kavramı neredeyse her kültürde fiziksel güçle ilişkilendirilir. Kahraman başkalarına göre daha kuvvetlidir, gücünü rakiplerini yenmek için ve her zaman olmasa da çoğunlukla, iyilik yapmak için kullanır. Bir toplumda kahraman olabilecek kişilerin sayısı sınırlıdır, zira çoğu bu sıfatın gerektirdiği fiziksel güç ve cesaretten yoksundur.

Ancak Yahudi anlayışına göre kahramanlık, dış güçten ziyade genellikle içten gelen güçle ilişkilidir. "Kahraman kimdirş" diye sorar

"Pirkei Avot" ve soruyu şöyle yanıtlar, "Yolunu şaşırmayan, günah yoluna sapma dürtüsünü yenebilen kişi." Yolda başkasına ait değerli bir eşya bulan fakir adam veya kadın, eğer onu saklama dürtüsünü yenip sahibine geri verirse bu insan bir kahraman sayılır. Aynı düşünce şekli alkolü çok seven, ancak sarhoş olmamak için kendini kontrol etmeyi becerebilen biri için de geçerlidir. Yahudilik esaslarına göre dürtülere karşı koymak, sadece yapılması gereken iyi bir şey değil, aynı zamanda bir kahramanlık göstergesidir.

Yahudilik bakış açısından, dürtülerine hakim olamayan güçlü kişi, zayıf; fiziksel açıdan zayıf olmasına rağmen dürtülerine hakim olan kişi, bir kahramandır.

Peki ya siz? Hangi dürtülerinizi kontrol etmekte zorlanıyorsunuz? Eğer sahtekar olmaya meyilli iseniz, buna karşı koyabiliyor musunuz? Eğer size yasak olan bir kişiyle cinsel ilişkiye girme isteğiniz varsa, bu dürtünüze karşı koyma gücünü kendinizde bulabiliyor musunuz? Eğer çabuk kızan biri iseniz, aşırı tepki göstermekten ve öfke ile parlamaktan kendinizi alıkoyabiliyor musunuz?

Genel olarak dünyada kahramanlık çok değerli bir özelliktir ancak bu kavram çok az insanı kapsar ve sık sık da sınanmaz. Yahudi anlayışına göre kahramanlık ise her kişinin erişebileceği bir özelliktir. Her birimiz de neredeyse hayatımızın her günü bu konuda sınanırız. ***