Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Devarim Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Devarim Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Devarim Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Devarim Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Devarim Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Devarim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Devarim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

“Diber Moşe el Bene Yisrael kehol aşer tsiva Ad… oto alehem – Moşe Tanrı’nın onlara konuş dediği her şeye göre Bene Yisrael’e konuştu” (Devarim 1- 3)

rav alaluf

"Ad... E.loeha imah lo hasarta davar - Tanrı seninle beraberdir hiçbir şeyin eksik olmadı." (Devarim 2/7)  

rav alaluf

"Elle adevarim aşer diber Moşe el kol Yisrael.........bamidbar - bunlar Moşe'nin ...çölde... Bütün Yisrael'e söylediği sözlerdir." (Devarim 1/1)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Hayatının son ayında, Moşe halkı bir araya topladı. Onlara gözetmeleri gereken kanunlar hakkında talimat verdi ve Mısır Çıkışı sonrasındaki tarihlerini hatırlattı.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Devarim kitabının başında, Moşe, halkın tüm kesimlerini kapsayacak şekilde çeşitli liderlerin bin başları, yüz başları, elli başları ve on başları olarak tayin edilmesiyle başlayarak, Bene Yisrael’in çöldeki deneyiminin tarihini tekrar gözden geçirmektedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

En büyük kişisel dönüşüm anlarından biriydi ve sadece Moşe’yi değil, liderlik kavramamızın ta kendisini bile değiştirmişti.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Devarim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Devarim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Masehet Sota’da yer alan bir Mişna Maşiah’ın gelişinden önceki zamanda dünyada kargaşa ve kaosun hakim olacağını öğretir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Her sene Tişa be Av öncesinde okunan Devarim kitabının aynı adı taşıyan ilk peraşası sanki yaşanan bu büyük yıkımı haber verir niteliktedir.

Haftanın Peraşası Bülteni

1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar...

bulten1Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar veTora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar ve Tora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar ve Tora'nın tekrarına başlar...

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar ve Tora'nın tekrarına başlar.

bulten1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar ve Tora'nın tekrarına başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni1 Şevat 2488 tarihinde, ölümünden 37 gün önce, Moşe Bene-Yisrael'i toplar ve Tora'nın tekrarına başlar.

Haftanın Peraşası BülteniBu peraşa, Tora'nın Beş kitabının sonuncusunun başlangıcıdır. Devarim kitabı aynı zamanda "Mişne Tora - Tora'nın Tekrarlanışı" olarak da bilinir.