Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pinehas Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pinehas Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pinehas Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pinehas Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Pinehas Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Pinehas Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

Vayakrev Moşe et mişpatan lifne Ad…-  Moşe onları Tanrısal yargı için yaklaştırdı. (Bamidbar 27/5)

rav alaluf

"Aşer yetse lifneem, vaaşer yavo lifneem, vaaşer yotsiem vaaşer yeviem, velo tiye adat Ad.. katson aşer en laem roe - Önlerinde çıkacak ve önlerinde girecek, onları çıkaracak ve onları getirecek. Böylelikle Tanrı'nın kavmi çobanları olmayan  bir sürü gibi olmayacak."  (Bamidbar 27/17)

rav alaluf

“Pinehas ben Elazar ben Aaron Akohen – Aaron Akohen’in oğlu, Elazar’ın oğlu Pinehas “
(Bamidbar 25/10)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakVe işte, A-Şem’in Sözü ona [geldi] ve ona “Burada ne işin var Eliyau?” dedi. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakPinehas peraşası, Moşe’nin kendi faniliğiyle yüzleşmesi ve Tanrı’dan bir halef tayin etmesini istemesiyle, liderlik alanında bir ustalık dersini içermektedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Koronavirüs küresel salgını bir dizi derin ahlaki ve siyasi meseleyi gün yüzüne çıkardı. Acaba hükümetler, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ne kadar ileri gitmelidir?

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Pinehas Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Pinehas Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Pinhas peraşası Tanrı’nın Pinhas’a kahramanca davranışı sonucunda verdiği ödülün tanıtımıyla başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Baal Peor olayı: Pinhas peraşası “Baal Peor” olarak adlandırılan yerdeki trajik sonla biten bir olayın sonucunu vererek başlar. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Aaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

Haftanın Peraşası BülteniAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

Haftanın Peraşası BülteniAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

 

Haftanın Peraşası BülteniAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

 

Haftanın Peraşası BülteniAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

Haftanın Peraşası BülteniAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

bultenTanrı Moşe'den, Pinehas'a Tanrı'nın "barış antlaşması"na hak kazandığını bildirmesini ister...