Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Hukat Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Hukat Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Hukat & Balak Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Hukat Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Hukat Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Hukat Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

“Halkın içmek için suyu yoktu” (Bamidbar 20/2) 

rav alaluf

Bazen Yahudi toplumu arka sırada kalmış öğrencilere benzetilir. Nedense Yahudiliğin olduğu her yerde antisemitik düşünceler de mevcut olmuştur. 

rav alaluf

Kızıl inek mitsvası Hukat peraşasının girişinde çok büyük bir soru işareti ile peraşayı incelememize neden olur.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBazıları vardır, der Talmud, dünyalarını bir anda elde ederler ve başkaları vardır, onu bir anda kaybederler. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakTora’nın büyük gizemlerinden biri söz konusudur. Kadeş’e gelindiğinde halk kendisini susuz halde bulur. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakPeraşamızın başında yer alan para aduma, yani “kızıl inek” emri, mitsvaların anlaşılması en zor olanı olarak bilinir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Hukat Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Hukat Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Kâinatın yaratılışının el kitabı olarak bilinen Tora’nın sırlarını anlamayı en çok başaran bilgelerden biri olan Şelomo Ameleh Para Aduma meselesi için “kendimi bilgili sandım ama meğerse benden uzakmış” lafını kullanarak bu kuralı çok derinlemesine anlamadığını öğretir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Ne yaptın Moşe? Hukat peraşası içinde son derece şaşkınlık verici öykülere rastlamak mümkündür. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Külleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir...

Haftanın Peraşası BülteniKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızılİnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir...

...

Haftanın Peraşası BülteniKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızılİnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir...

 

Haftanın Peraşası BülteniKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızılİnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

Haftanın Peraşası BülteniKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızılİnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

Haftanın Peraşası BülteniKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

bultenKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızılİnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir...

bultenKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızılİnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir...

 

bultenKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

bultenKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

bultenKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

bultenKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

bultenKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu Tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

bulten"Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar açıklanır. Bu kurallar, bir ölüyle temas etmekten dolayı manevi saflığını kaybetmiş bir kişinin saflaşma süreciyle ilgilidir.