yorumlarRavlarımızın pandemi dönemi zoom tora sohbetlerini dinleyebilirsiniz.

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Naso Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Naso Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Naso Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Naso Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Naso Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Naso Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Naso Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Naso Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Naso Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

"Vayi amakriv bayom arişon et korbano Nahşon ben Aminadav - birinci günde korbanını getiren Nahşon ben Aminadav'dı" (Bamidbar 7/12)

rav alaluf

Tora'nın en uzun peraşası olan Naso 176 pasuk içerir. İlginçtir Teilim kitabının en uzun mizmoru olan 119. mizmor da 176 pasuk içerir.

rav alaluf

"Daber el Aaron veel banav lemor ko tevarehu et bene Yisrael amor laem:

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Naso peraşası, Nazir ile ilgili kanunları içerir. Nazir, belli başlı kutsiyet ve perhiz kurallarını gözetmeyi üstlenmiş bir kişidir.

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tora’da, liderlik kavramını algılama şeklinden daha devrimsel pek az şey vardır.

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmakİtiraf ediyorum; şu sözleri okuduğum her seferinde büyük bir heyecan duyarım; Aaron’a ve oğullarına şöyle konuş: ‘Bene-Yisrael’i şu şekilde mübarek kılacaksınız. Onlara şöyle deyin:

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

İçerdiği 176 pasukla, Naso, peraşaların en uzunudur. Ancak en etkileyici kısımlarından biri ve tarihin akışı içinde en büyük etkiye sahip olmuş olanı, aslında son derece kısadır ve neredeyse her Yahudi tarafından bilinir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Naso Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Naso peraşası ilk bakışta ilgisiz gibi görünen konuları bir araya getiren bir profil çizer görünümdedir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Naso peraşası ilk bakışta ilgisiz gibi görünen konuları bir araya getiren bir profil çizer görünümdedir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tora’nın en uzun peraşası hakkında öğrendiklerimizi yazarken peraşanın kısa ama çok önemli bir bölümünü esas almak istedik. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Sinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır.

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır...

bultenSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır.

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır...

bultenSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır.

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır.

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır.

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde Bene-Yisrael'in nüfus sayımı tamamlanır ve Mişkan'ı taşıma işini üstlenmek üzere Levi kabilesinden 30 ila 50 yaşları arasında toplam 8.580 erkek sayılır.

Haftanın Peraşası BülteniTora Mişkan'la ilgili olan ve Levi'nin oğulları Gereşon, Keat ve Merari'nin aileleri arasında bölünmüş görevleri belirlemektedir. Yapılan bir sayım, 8000'in üzerinde Levi'nin bu hizmete uygun olduklarını gösterir.