yorumlarRavlarımızın pandemi dönemi zoom tora sohbetlerini dinleyebilirsiniz.

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bamidbar Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bamidbar Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bamidbar Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bamidbar Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bamidbar Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bamidbar Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bamidbar Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bamidbar Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

Bamidbar kitabının ilk peraşası olan Bemidbar Sinay Behukotay peraşasının hemen ardından gelir.

rav alaluf

Bamidbar kitabının ilk peraşası olan Bemidbar Sinay Behukotay peraşasının hemen ardından gelir.

rav alaluf

Yabancı kökenli Tora ile ilgisi olmayan kaynaklar Tora'yı yorumlamaya veya anlamaya çalışınca Bamidbar kitabının geneli için "bir tarih kitabı" ifadesini sıkça kullanır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmakİngiliz-Yahudi tarihindeki en eğlendirici sahnelerden biri 14 Ekim 1663’te yaşanmıştı. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBamidbar kitabı Bene-Yisrael için yapılan bir nüfus sayımıyla başlar. Bu kitabın diğer dillerde Sayılar adıyla bilinmesinin sebebi budur. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bamidbar peraşası genellikle zeman matan toratenu, yani “kanunumuzun verilme zamanı” olarak adlandırılan Şavuot bayramından, yani Tanrı’nın Sinay’da açığa çıkışından önceki Şabat gününde okunur. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

 Bamidbar peraşası genellikle Şavuot’tan önceki Şabat günü okunur. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Bamidbar kitabının aynı ismi taşıyan ilk peraşasında Bene Yisrael’in sayıldığını görmekteyiz

Haftanın Peraşası Bülteni

Bamidbar peraşası çoğunlukla Şavuot öncesinde okunur. Bu nedenle bu zamanda Şavuot bayramında okunan Rut gibi kitapları okumak ve anlamak için önemli bir fırsat ele geçer. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Her sene Şavuot bayramından önce Bamidbar kitabına başlarız. Bu kitabın bir diğer ismi Sefer Apikudim olarak bilinir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Sinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayanbir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayanbir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası BülteniSinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder...

Haftanın Peraşası Bülteni"Bamidbar - Çölde" kitabı Tanrı'nın Moşe'den, 20 yaşın üzerindeki tüm erkekleri saymasını istemesiyle başlar...