yorumlarRavlarımızın pandemi dönemi zoom tora sohbetlerini dinleyebilirsiniz.

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Behukotay Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Behukotay Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bear & Behukotay Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bear & Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

"Behukotay peraşası Tanrı'nın İsrael oğullarına Tora ve mitsvot izlemeleri durumunda vermeyi garanti ettiği ödüllerle başlar.

rav alaluf

"Eğer kanunlarımda yürür ve emirlerimi korursanız, onları yaparsanız; yağmurlarınızı zamanında vereceğim." (Vayikra 26/4)

rav alaluf

"İm behukotay telehu, veet mitsvıtay tişmeru vaasitem otam. - Eğer hükümlerimce giderseniz, mitsvalarımı gözetir  ve onları yerine getirirseniz." (Vayikra 26/3)

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakVayikra kitabının yirmi altıncı bölümü antlaşma kuralları altındaki Yahudi yaşamının koşullarını çarpıcı bir berraklıkla düzenlemektedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayikra kitabının en son peraşasında, bir ulusa karşı uyarı yollu telaffuz edilmiş en dağlayıcı beddualardan birinin ortasında, Hahamlarımız som altından bir benek bulmuşlardır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayikra kitabı, sonuna yaklaşırken, halkın Tanrı ile olan antlaşmasına bağlı kalması halinde bunu takip edecek bereket ve nimetlerin bir özetini sunmaktadır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Kedoşim peraşası ile ilgili Covenant & Conversation yazımda, Yahudiliğin etnik bir yapıdan daha fazlası olduğunu öne sürmüştüm.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bear & Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Behukotay peraşasının açılışında Tanrı’nın Bene Yisrael’e Tora’ya uymaları halinde vermeyi vaad ettiği büyük ödüller anlatılmaktadır. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Bear ve Behukotay peraşalarıyla üçüncü kitap olan Vayikra sonlanmakta ve yerini Bamidbar kitabına bırakmaktadır. Oldukça kısa bir peraşa olan Bear içinde oldukça fazla konu ve kural işlenmektedir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...


...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası BülteniBehukotay peraşasında Tanrı, Yisrael halkı emirlerine uyduğu takdirde, onların maddi refaha kavuşacaklarına ve anavatanlarında güvenli biçimde yaşayacaklarına söz verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

Behukotay peraşasında Tanrı, Yisrael halkı emirlerine uyduğu takdirde, onların maddi refaha kavuşacaklarına ve anavatanlarında güvenli biçimde yaşayacaklarına söz verir...

Haftanın Peraşası BülteniTora, her yedi yılda bir Erets-Yisrael'de normal çiftçiliği yasaklamaktadır. Toprağın "Şabat" yapacağı bu yıla "Şemita" adı verilir. Her yedi Şemita'nın bitiminde, ellinci yıl "Yovel" olarak kutlanacaktır...
...