yorumlarRavlarımızın pandemi dönemi zoom tora sohbetlerini dinleyebilirsiniz.

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bear Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bear Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bear & Behukotay Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bear Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bear Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bear & Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

"Et Şabetotay tişmoru umikdaşi tirau ani Ad… - Şabatlar’ımı gözetin ve kutsal mekanıma saygı duyun ben Tanrı’yım.” (Vayikra 26/2)

rav alaluf

"Vesafarta leha şeva Şabetot şanim şeva şanim şeva peamim...... Veaavarta şofar terua ...... Vekidaştem et şenat ahamişim şana ukratem deror baarets - Yedi kez Şabatik yıl çevrimizi sayacaksınız...

rav alaluf

"Vekidaştem et şenat ahamişim şana ukratem deror baarets lehol yoşevea. Yovel i tiye lahem  veşavtem iş el ahuzato veiş el mişpahto taşuvu. - ellinci yılı kutsayacak ve orada bütün yaşayanlar özgürlük ilan edeceksiniz.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

2014’te çok satan kitaplar içinde en şaşırtıcı olanı, Fransız ekonomist Thomas Picketty’nin Capital in the Twenty-First Century adlı kitabıydı.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayikra kitabının en son peraşasında, bir ulusa karşı uyarı yollu telaffuz edilmiş en dağlayıcı beddualardan birinin ortasında, Hahamlarımız som altından bir benek bulmuşlardır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Vayikra kitabı, sonuna yaklaşırken, halkın Tanrı ile olan antlaşmasına bağlı kalması halinde bunu takip edecek bereket ve nimetlerin bir özetini sunmaktadır. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Kedoşim peraşası ile ilgili Covenant & Conversation yazımda, Yahudiliğin etnik bir yapıdan daha fazlası olduğunu öne sürmüştüm.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bear & Behukotay Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Bear Sinay ifadesi Tora’da başka hiçbir peraşanın giriş cümlesinde yer almamaktadır. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Bear ve Behukotay peraşalarıyla üçüncü kitap olan Vayikra sonlanmakta ve yerini Bamidbar kitabına bırakmaktadır. Oldukça kısa bir peraşa olan Bear içinde oldukça fazla konu ve kural işlenmektedir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takipeden yedinci "Şabat" yılı)kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

Haftanın Peraşası Bülteni

 Tanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Sinay Dağı'nda Moşe'ye Şemita (toprağın çalıştırıldığı altı yılı takip eden yedinci "Şabat" yılı) kanunlarını verir...

...

Haftanın Peraşası BülteniTora, her yedi yılda bir Erets-Yisrael'de normal çiftçiliği yasaklamaktadır...