Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayikra Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayikra Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayikra Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayikra Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayikra Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Vayikra Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf

“Ki lo dibarti el avotehem velo tsivitim beyom otsi otam meerets Mitsrayim al divre ola vazavah – Mısır’dan onları çıkardığım günde yakılmalık takdime ve korbanlar konusunda atalarınıza konuşmadım ve onlara emretmedim.” (Yirmiya 7/22)

rav alaluf

"Adam ki yakriv mikem kobran LA'd... - Kişi Tanrı'ya kendinden bir kobran adayacak olursa"  

Rabilerin burada anlamaya çalıştığı birkaç nokta vardır. Birincisi kişi burada kendini teşuva yapmak yolu ile Tanrı'ya adamaktadır. Kişi kendini Tanrı'ya adayınca O'nun hizmetinden vaz geçmez ve O'nun hizmetinde bulunmaktan dolayı yakınmaz. Kendini bir kobran gibi "yakınlaştırmıştır" ve amacı sadece Tanrı'ya ibadet etmektir. Kobran türleri tanımlanırken "bakar" sözcüğünü Rabilerimiz bazen "boker yani

...

rav alaluf

"Her insan annesini ve babasını saymak zorundadır."

"Bir sağırı lanetlemeyeceksin." "Körün önüne düşmesi için engel koymayacaksın."

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBu haftaki peraşanın konusu olan korbanlar, Yisrael’in Tanah dönemindeki dini yaşamında merkezi bir yere sahipti. Bunu yalnızca 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışına dair devredilemez ve vazgeçilemez haklardan bahseder. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakVayikra kitabının ilk bölümlerine egemen olan korban kanunları, Tora’daki, günümüzle bağdaştırılması en zor kanunlar arasındadır. 

 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBu yıl içinde daha önce birçok kez ele aldığımız gibi, liderler hata yaparlar. Bu kaçınılmazdır. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Vayikra Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Korbanların anlatıldığı günümüzde doğrudan uygulaması olmayan bir kitaba Vayikra peraşalarına “merhaba” diyoruz. 

Haftanın Peraşası Bülteni

TaNaH Şir Aşirim’de doğanın çiçeklenme, uyanma zamanının geldiğini “nitsanim niru baarets” ifadesiyle belirtir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

TaNaH Şir Aşirim’de doğanın çiçeklenme, uyanma zamanının geldiğini “nitsanim niru baarets” ifadesiyle belirtir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı,Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniTanrı, Buluşma Çadırı'ndan Moşe'yi çağırır ve ona korban kanunlarını iletir. Korban çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

Haftanın Peraşası BülteniKoenler'i ilgilendiren birçok kural içerdiği için "Torat Koanim - Koenler Yasası" olarak da bilinen Vayikra kitabı, çoğunlukla korbanları konu eder.