×

Bilgilendirme

Lack of access rights - File ':/www.youtube.com/embed/Soz1MnEMLAU'

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayakel Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayakel Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayakel & Pekude Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayakel Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayakel Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Vayakel Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Vayakel Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Vayakel & Pekude Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alaluf"Elle adevarim aşer tsiva Ad... laasot otam. Şeşet yamim tease melaha uvayom aşevi yiye lahem kodeş - Bunlar Tanrı'nın yapmak için emrettiği şeylerdir. Altı gün melaha yapacaksınız ve yedinci gün sizin için kutsaldır. ( Şemot 35/12)

rav alaluf"Elle adevarim aşer tsiva Ad... laasot otam. Şeşet yamim tease melaha uvayom aşevi yiye lahem kodeş - Bunlar Tanrı'nın yapmak için emrettiği şeylerdir. Altı gün melaha yapacaksınız ve yedinci gün sizin için kutsaldır. ( Şemot 35/12)

rav alaluf

Altın buzağı yanlışından sonra Tanrı Bene Yisrael'i affettiğini göstermek için onlara Mişkan'ın inşa edilmesini emreder. Mişkan ile ilgili ilk emir Teruma peraşasında zaten bildirilmiştir:

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakMelanie Reid, The (London) Times gazetesinde düzenli olarak köşe yazıları yazan bir gazetecidir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bu peraşanın başında Moşe bir tikun yapmakta, başka bir deyişle, geçmişteki bir yanlışı, yani Altın Buzağı günahını tamir etmektedir. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Halkınız daha yeni bir Altın Buzağı yaptığı, gemi azıya aldığı, ahlaki ve manevi yönünü kaybettiği zaman ne yaparsınız? 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Eğer liderler, liderlik ettikleri insanların potansiyellerini en iyi şekilde açığa çıkaracaklarsa, onlara, büyük işler başarmaya kabil olduklarını gösterme fırsatı tanımalı ve sonra da onların başarılarını kutlamalıdırlar.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Vayakel Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Vayakel Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Moşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Bu hafta Vayakel ve Pekude peraşalarını birlikte okuyoruz. Aynı zamanda Nisan ayına yaklaştığımız için bu Şabat’ı Şabat Ahodeş olarak adlandırıyoruz.

Haftanın Peraşası Bülteni

Moşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir...

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlaratekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarınıiletir...

bultenMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatların ıiletir...

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir...

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir...

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir...

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

 Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniMoşe, Yisrael halkını toplar ve Şabat'a uyma emrini onlara tekrarlar. Sonra Tanrı'nın, Mişkan'ın yapılması ile ilgili talimatlarını iletir.

Haftanın Peraşası BülteniVayakel peraşasında Moşe Rabenu Bene-Yisrael'i Şabat gününü korumaları konusunda uyarır.