Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Teruma Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Teruma Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Teruma Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Teruma Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Teruma Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

rav alalufYahudilik sembolizma yönünden çok zengin bir din olarak kabul edilir.

rav alaluf"Veasu li mikdaş veşahanti betoham -  Bana bir kutsal yer yapın aralarında yaşayacağım." (Şemot 25/8)

rav alaluf

Mişkan'da ilk yapılan obje Aron Aberit'tir. Bu tema aşağıdaki Midraş'ın da temel öğesini oluşturmaktadır.

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

A-Şem, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi: “Bene-Yisrael’e söyle, Benim için bir bağış alsınlar; kalbi kendisini cömertçe vermeye sevk eden herkesten alın bağışımı” (Şemot 25:1-2).

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Yisrael’in ilk ibadet evi, Bene Yisrael’in Tanrı için yaptıkları ilk yuvaydı. Ama bu fikrin ta kendisi, paradoks, hatta çelişkiyle yüklüdür. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYahudilikte önemli bir ilke vardır. Bir ümit kaynağı ve aynı zamanda Tora’nın yapılandırıcı ilkelerinden de biridir bu: Tanrı, tedaviyi hastalıktan önce verir (Megila 13b). 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakTeruma ile başlayan ve Tetsave, Ki Tisa, Vayakel ve Pekude ile devam eden peraşalar serisi birçok yönden kafa karıştırıcıdır. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Teruma Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Haftanın Peraşası Bülteni

Yisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir: Altın, gümüş ve bakır; mavi, erguvani ve kırmızı yün; keten, tiftik, hayvan derileri, ağaç, zeytinyağı, baharat ve bazı değerli taşlar. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Mişpatim peraşasının hemen ardından gelen Teruma bölümü Tanrı’nın “veyikhu li teruma” sözleriyle başlayan bağış toplama emrini iletir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Peraşamız Bene Yisrael’e Mişkan yapımı için gerekli malzemelerin bağışlanması talimatı anlamına gelen “veyikhu li Teruma” emri ile başlar. 

Haftanın Peraşası Bülteni

 İnanç bir şeyin varlığını bilmeden, görmeden ve dokunmadan kabul etmek anlamına gelir. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tazria peraşası "Tuma ve Taara - Manevi Kirlilik ve Saflık" kurallarını ele almaya devam etmektedir...

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir:

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir.

bultenYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir:

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir:

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir:

bultenYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir:

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir.

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir.

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir.

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir.

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir.

Haftanın Peraşası BülteniYisrael halkının on beş malzeme ile katkıda bulunması istenir.

Haftanın Peraşası BülteniTanrı Moşe’ye bir Mişkan yapmasını emreder ve bu konuda gereksinim duyacağı tüm detayları öğretir.