DAVİD’İN SON SÖZLERİ

David çok yaşlandı ve hep yataktaydı. Avşalom’un küçük kardeşi Adoniya çok iyi bir adamdı. Babasına konuşmadan kendisini kral ilan etti ve çoğu insan onun yolunda ilerledi. Fakat peygamber Natan ve Batşeva’nın oğlu Şlomo onu takip etmedi. Natan Batşeva’ya şöyle dedi :
 
’’ Hem  kendi hayatını hem de oğlun Şlomo’nun hayatını kurtarman için sana bir öğüt vereceğim. Kralın yatak odasına git ve ona ‘ Oğlumuz Şlomo’nun kral olacağına yemin etmemiş miydin? Neden Adoniya hüküm sürüyorş’ O sırada ben de odaya geleceğim ve senin haklı olduğunu söyleyeceğim.’’

Ve Batşeva kralın odasına gitti ve eğildi . ‘’ Senin için ne yapabilirim?’’ dedi kral. Batşeva ona şunları söyledi : ‘’Efendim. Senden sonra oğlumuz Şlomo’nun hakimiyet süreceğine ve senin tahtına oturacağına yemin etmiştin. Bilmiyorsun ama diğer oğlun Adoniya şu an hüküm sürüyor. Eğer ölmeden önce senin tahtına kimin oturacağını halkına söylemezsen ben ve Şlomo suçlu sayılacağız.’’ O sırada yatak odasına Natan geldi ve ‘’ Efendim. Sizden sonra Adoniya’nın tahtınıza geçip hüküm sürmesini siz mi söylediniz? Çünkü  Adoniya ,ben ve Şlomo hariç bütün insanları çağırdı  ve insanlar ‘ Yaşasın Kral ‘ diye bağırdılar.’’

Kral , Adoniya’nın bunu babasına danışmadan yapmasına çok sinirlendi ve Batşeva’yı yanına çağırdı. Batşeva yatağa yaklaştı.

‘’ Bugün insanlara benim yerime tahtıma Şlomo’nun oturacağını ilan edeceğim.’’ dedi kral Batşeva’ya. Batşeva eğildi ve ‘’ Efendim kral sonsuza dek yaşasın.’’ dedi.

Sonra David Natan’a şöyle dedi ‘’ Hizmetkarlarımı al . Şlomo’ya benim katırımı ver  ve onu Gihona’ya getir. Orada onu tüm İsrael’in kralı ilan et. Şofarını çalarak ‘ Yaşasın Kral Şlomo’ diye bağır. Sonra onu buraya getir ki tahtıma otursun ve benim yerime kral olsun.’’

 

KRAL ŞLOMO

Natan David’in dediğini yaptı ; Şlomo’yu Gihona’ya getirerek onu kral ilan etti. Şofarını çaldı ve ‘’ Yaşasın Kral ‘’ diye bağırdı. Sonra bütün insanlar Şlomo’ya geldiler; flüt çalarak önünde eğildiler.
 
Fakat o sırada Adoniya eğlencedeydi ve misafirleri insan sesleri duyunca  Yoav sordu

‘’ Duyduğum bu ses nedirş’’ Ve ona şöyle dendi : ‘’ Kral David Şlomo’yu kral ilan etti. Şlomo onun yanına getirildi. Şlomo David’in önünde eğildi ve Kral David ona ‘’ Allah Şlomo adını benimkinden daha iyi kılsın , tahtını benimkinden daha büyük yapsın’’ dedi ve yatağında Şlomo’ya eğildi.’’

Adoniya’nın misafirleri korktular ve herkes kendi yoluna gitti. Adoniya da ,Şlomo’nun kendisini  öldürmesinden korkmuştu.Fakat Şlomo şöyle dedi : ‘’ Eğer Adoniya yiğit bir adam olursa saçının bir teline bile dokunulmayacak ; ama kötülük yaparsa o zaman öldürülecek. ‘’

Adoniya Şlomo’nun önüne getirildi ve Şlomo ona Allah’ın kanunlarına aykırı hareket etmediği sürece korkmadan evine gidebileceğini söyledi.

 

ŞLOMO BİLGELİK İSTER

David ölmeden önce Şlomo’ya şöyle dedi : ‘’ Güçlü ol , Allah’ın yolunda yürü ve O'nun  kanunlarını yerine getir.’’ Sonra David öldü ve David şehrinde gömüldü. Bir gece Allah Şlomo’ya rüyasında göründü ve ‘’ Sana ne vermemi istersin?’’ diye sordu.

‘’ Oh efendim; Allah’ım ! Beni kral yaptın ama ben daha bir çocuğum ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu yüzden bana doğru ve yanlışı ayırarak halkıma iyi hükmedecek anlayışlı bir kalp ver ‘’ dedi Şlomo. Allah , Şlomo’nun bu davranışından mutlu oldu. ‘’ Benden zenginlik değil de bilgelik istediğin için seninle birlikte olacağım. Bilgelikle dolu ve anlayışlı bir kalbin ; istemediğin halde zenginliğin ve şerefin olacak  ve sen yaşadığın sürece senin gibi bir kral olmayacak. ‘’ dedi Allah.

 

ŞLOMO’NUN ADALETİ

Şlomo’nun önüne iki kadın çıkarıldı. Kadınlardan birisi ona şöyle dedi : ‘’ Yanımda gördüğünüz bu kadınla  birlikte bir evde yaşıyorum. İkimizin de bir çocuğu vardı. Derken bir gece bu kadının çocuğu öldü. Gece yarısı  kalkarak benim çocuğumu aldı ve kendi ölü çocuğunu benimkinin yerine koydu. Uyandığımda ölü çocuğu gördüm ama benim oğlum olmadığını biliyordum.’’
 
Öteki kadın ‘’ Hayır . Yaşayan çocuk benim oğlum. Ölen çocuk onun oğluydu. ‘’ dedi.

Kral ‘’ Bana bir kılıç getirin. ‘’ diye emretti. Ve krala bir kılıç getirdiler. ‘’ Yaşayan çocuğu ikiye bölün. Bir yarısını bir kadını , diğer yarısını da öteki kadına verin.’’ dedi.  Fakat birinci kadın haykırdı :’’ Oh efendim. Çocuğa zarar vermeyin. Bu kadına verin.’’

İkinci kadın ise ‘’ Çocuğu öldürün böylece ikimizin de çocuğu olmasın ‘’ dedi.  Şlomo çocuğu birinci kadına verdi.’’ Çocuğu bu kadına verin. Annesi odur.’’dedi. Çocuk ve annesi tekrar bir araya geldi. Tüm İsrael halkı  Allah’ın adaletinin ve bilgeliğinin Şlomo’yla olduğunu duymuş oldu. Ve dünyanın her yanındaki krallıklardan insanlar Şlomo’ya akıl danışmak için geldi.

 

ALLAH İÇİN BİR MABED

Şlomo İsrael üzerindeki saltanatının dördüncü yılında Allah için bir mabed inşaa etmeye başladı. Dışı taştan, içi ise sedir ağacından yapıldı.Çok ses çıkmaması için tüm işler binadan uzak bir yerde yapılıyordu. Sonra Şlomo tamamen altın kaplı bir mezbah yaptırdı. Tüm kapıları altındandı. Yedi buçuk metre uzunluğundaki  ve kanatları tavana değen melekler de saf altınla kaplıydı. Bu mabedin yapımı yedi sene sürdü. Şlomo babasının  Allah’a adanmış tüm eşyalarını buraya getirtti. Sonra İsraeloğullarının bilge kişilerini , kabilelerin başlarını çağırdı ve onlar Aaron Aberit’i Ahit sandığını ) getirerek meleklerin kanatlarının altına koydular. Sandığın içinde Allah’ın Moşe’ye verdiği iki taş levha bulunuyordu. Şlomo tüm insanları kutsadı ve ‘’ Allah mübarek olsun. Allah için bir ev inşaa ettim ve Allah’ın kanunlarını içeren sandığını  da bu evin içine koydum.Çünkü Allah Moşe’ye verdiği her sözü yerine getirdi. Ve dünyadaki herkes bilsin ki Allah tektir ve O’ndan başka Allah yoktur. ‘’

Sonra yedi gün süren bir ziyafet düzenledi. Sekizinci gün Şlomo insanları yolladı .İnsanlar onu kutsayarak neşeli bir şekilde çadırlarına gittiler. Şlomo’nun yaptığı  iyilik ve Allah’ın Şlomo ve insanları için yaptığı  iyilikten dolayı mutluydular.

 

ŞEVA KRALİÇESİ

Şlomo firavunun kızı  ile evlendi ve ona çok güzel bir ev yaptırdı. Komşu ülkelerin hepsiyle barış yaptı ve tüm yabancıları İsrael’e getirdi. Ünü çok uzaklara , Şeva kraliçesine kadar yayıldı. Şlomo’nun bilgeliğini duyunca onu görmeye ve gerçekten akıllı olup olmadığını öğrenmeye geldi.

Şeva kraliçesi Yeruşalayim’e pek çok altın ve değerli taşlar taşıyan develerle geldi. Şlomo’ya giderek ona sorular sordu fakat Şlomo onun soracağı soruları biliyordu  ve kalbindeki her şeyi bildi. Şeva kraliçesi  bunları duyunca ve Şlomo’nun
 
in?a etmiş olduğu mabedi görünce gerçekten Allah’la birlikte yürüdüğünü  ve akıllı olduğunu anladı. Kralla birlikte yemek yedi. ‘’ Buraya kadar gelip kendi gözümle görene kadar akıllı olduğuna inanmıyordum. Fakat şimdi , bana söylenilenin iki katı daha fazla akıllı olduğuna inanıyorum. Seni İsrael tahtına getiren Allah mübarek olsun. ‘’ dedi. Şeva kraliçesi krala pek çok altın ve değerli taş verdi. İsrael’e daha önceden  hiç bu kadar değerli şeyler getirilmemişti. Ve Kral  Şlomo  Şeva kraliçesine  istediği her şeyi  verdi ve öğrenmek istediği her şeyi anlattı.

Şeva  Kraliçesi gittikten sonra Şlomo , fil dişinden altın kaplama bir taht yaptı. Tahtın altı basamağı vardı ve tahtın başı yuvarlaktı. İki aslan tahtı kaldırıyordu ve altı basamağın her iki yanında  da on iki aslan duruyordu. Başka hiç bir kraliyette böyle bir şey yapılmamıştı.

Kral Şlomo zenginlikte ve bilgelikte dünyadaki tüm kralları geçti . Herkes Allah’ın kalbine koymuş olduğu hikmeti görmek istedi. Ona gelenler her seferinde hediye getirdiler ve here geçen sene bu hediyeler büyüdü. Kral da herkesin varlıklı olması için onlara verdi.

 

ŞLOMO’NUN EŞLERİ

Kral  Şlomo firavunun kızının yanı sıra pek çok yabancı kadını da sevdi. Allah bundan hoşlanmadı çünkü onlar mutlaka kendi tanrılarına tapacaklardı. Şlomo’nun yüz karısı oldu ve hepsi kendi tanrılarına taptı. Şlomo yaşlandığında eşlerinin  tanrılarına tapmaya başladı ve Allah çok öfkelendi.

Allah Şlomo’ya başka tanrılara tapmamasını emretti ancak Şlomo Allah’ın emrini yerine getirmedi. ‘’ Adağını tutmadın , fakat baban  David için krallığı senden almayacağım. Fakat senden sonra  krallık senin hiç bir oğluna geçmeyecek. Ama David’in hatırına,  oğullarından birine İsrael kabilelerinden birinin yönetimini vereceğim.’’dedi.

Şlomo öldüğünde Allah söylediği gibi yaptı  Şlomo öldüğü zaman babasının gömülü olduğu David şehrinde gömüldü.  Krallık ikiye bölündü . Şlomo’nun oğlu Yehoboam Yeuda kabilesini yönetti ,fakat Yeroboam  İsrael'i yönetti . Hüküm sürdükleri sürece iki krallığın arasında hep savaşlar oldu.

Sonra başka krallar da oldu ve İsrael  iki kısma bölündü : Kuzeyde İsrael Krallığı ,güneyde  Yeuda Krallığı. Şimdi İsrael kralı Ahav’dı ve karısı İzevel’di.  Ahav bir put için bir mabed inşaa etti ve peygamber Eliyahu  ona karşı oldu.

Copyright © 2011 SEVIVON. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları Sevivon'a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.