Roş Aşana Felsefesi

yeni baslangicRoş Aşana, bir yandan Yeni Yılın kutlandığı bir gün, diğer yandan da bir yargı günü olması nedeniyle bir paradokstur. Ve neden yeni yılın ilk gününde yargılanıyoruz? Geçmiş yılın sonunda yargılanmamız daha uygun olmaz mıydı? Tüm bu çelişkili durumlar daha derin bir araştırma gerektirmektedir.

Şofarın Sembolizmi

Roş-Aşana'da çalınan Şofardan üç farklı ses duyulur:

Tekia - düz ve uzun bir ses

Şevarim - orta uzunlukta üç ses

Terua - birbirini izleyen kısa ve güçlü on ses...

Neden Hüküm

Museviliğe göre, Roş Aşana'nın bir yılbaşı günü olması ile birlikte, Hüküm Günü olarak da bilinir. Bu olayı bize bildirmesi için Tora'mıza gereksinim duyuyor olmamız bile, bu bayramın eşsizliğinin bir göstergesidir.

devar torasi

"Tanrı, Sara'yı, önceden söylemiş olduğu gibi akılda tuttu ve Tanrı, Sara'ya, konuşmuş olduğu gibi yaptı. Sara hamile kaldı ve Tanrı'nın ona konuşmuş olduğu vakitte, Avraam'a, yaşlılığında bir oğul doğurdu." (Bereşit 21:1-2)

adaletRoş Aşana'nın aslında insanda tedirginlik uyandıran bir gün olduğunu unutmamak gerekir. Diğer yandan Roş Aşana aynı zamanda bir Yom Tov'dur - yani bayramdır. Bunun gibi bir çelişki daha vardır: Yaarot Devaş adlı eserde, Roş Aşana'da yargının Şofar çalındığı sırada gerçekleştiği kaydedilir.

Şofar neden çalınırRambam, Şofar'ın çalınma sebebini vermeden önce oldukça önemli bir temel noktayı vurgular: "Şofar'ı çalmamızın aslında tek bir sebebi vardır: Çünkü Tora böyle öngörmektedir. Başka bir deyişle bunu yapmamızın tek sebebi Tanrı'nın bu kararı verip bize bildirmiş olmasıdır.

Roş Aşana'nın Özüİnsani hataların belki de en önde geleni, kendimizden ümidi kesmektir. Kişisel sınırlamalarımızı statüko olarak görür, daha üst düzeylere ulaşma konusundaki potansiyelimize inanmamaya başlarız. Zaman geçtikçe optimizm yerini realizme bırakır.

kartal yuvasi"Dünya dört (farklı) dönemde yargılanır. Pesah’da buğday, Atseret’te (Şavuot) meyve ağaçları, Sukot’ta su ve Roş Aşana’da ise tüm insanlık Tanrı’nın huzurundan koyun sürüsü gibi geçer.

sinagogDua, Tanrı ile aramızdaki bağı kuvvetlendiren, anlamlı bir bağ olmalıdır. Ama öte yandan uzun süren dua, bazen göz korkutucu bir hale dönüşebilir.