Şofetim

sofetim

Moşe Bene-Yisrael'e, şehirlerinde yargıç ve polisler atamalarını söyler. Önemsiz bir miktarda bile olsa, rüşvet yasaktır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Şofetim peraşasının en ilginç kısımlarından bir tanesi Yahudi bir kralın yapmak zorunda oldukları ile kısıtlamalarının belirtildiği bölümdür. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Şofetim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Şofetim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Şofetim Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Şofetim peraşası, Yahudilik’teki, Hahamlarımız tarafından “üç taç” olarak adlandırılan üç liderlik tipinin – Koenlik, krallık ve Tora klasik kaynağıdır. 

aile perasasi

Bir kral olsaydınız nasıl davranırdınız? 

Eski zamanlarda, krallar istedikleri her şeyi yapabilirlerdi.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Yolu gösteren tabelanın üzerinde “Sığınak Şehir” yazıyordu. Dina kardeşi Dani’ye, “Gel tabelayı izleyelim, belki de bizi ‘Sığınak Şehre’ götürür” dedi.