Ree

ree

Moşe halka maneviyat merkezli bir hayatın getireceği bereketleri ve Tanrı'dan uzaklaşmanın getireceği laneti sunar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Peraşamızda Tora birkaç farklı şekilde “tsedaka verme” mitsvasını işler.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ree Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Ree Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ree Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYeoşua’nın zamanından II. Bet Amikdaş’ın yıkılışına kadar, Tanah dönemindeki Yisrael halkı ağırlıklı olarak bir tarım toplumuydu. 

aile perasasi

Birine yakın olmanın çeşitli yolları vardır. bunlardan biri ona fiziksel olarak yakın olmaktır. Ancak manevi anlamda yakın olmak, ondan öğrenmeye çalışmak ve iyi özelliklerini benimsemektir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Tarlanın kenarında duran meyve kasalarını göstererek, “Şu elmaların kokusuna bak, muhteşem!” diye bağırdı Dani heyecanla.