Ekev

ekevMoşe Bene-Yisrael'e, insanların genelde "topuklarıyla ezercesine" gözardı ettikleri "az öneme sahip" oldukları varsayılan mitsvaları bile yerine getirdikleri takdirde, yeryüzünün en bereketli toplumu olacaklarına dair söz verir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Devarim kitabında geçmiş senelerin bir muhasebesini yapan Moşe Rabenu ilk peraşada öncülerin Erets Yisrael’i gözlemesi ve getirdikleri olumsuz rapora odaklanır. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ekev Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Ekev Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ekev Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

“Eğer bu kanunları dinlerseniz…” (Devarim 7:12). Peraşamızı başlatan bu sözler, Devarim kitabının temel bir motifi niteliğindeki bir fiili içermektedir. 

aile perasasi

Bu haftanın Peraşası, İsrael Topraklarının büyüklüğünü ve ne kadar özel olduğunu anlatır. Övgülerinden birinde, İsrael Toprakları ile Mısır'ı karşılaştırır.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

“Bene Yisrael arasında sanki birşeyler yanlış gidiyor, ama ne olduğunu bilemiyorum” dedi Dani.