Matot

matot

Yıl 2448'dir ve çöldeki 40 sene bitmek üzeredir. Miryam ve Aaron ölmüşlerdir ve Yeoşua halef olarak atanmıştır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Yahudilikte bazı durumlarda peraşa düzeni çok ilginç zamanlara tekabül eder. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Matot & Mase Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Matot & Mase Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Matot & Mase Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Matot peraşası, yeminler, vaatler ve bunların iptali hakkında bir bölümle başlar. 

aile perasasi

Seçimlerimiz ve kararlarımız sadece bizleri değil, başkalarını da etkiler. Bu haftanın Peraşası'nda, Yahudi insanların hepsi İsrael Topraklarına girip yerleşecekken, bazı insanlar Moşe'ye gelip, toprakların dışında yaşamak istediklerini söylerler.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dina, “Böylesine önemli bir zamanda Am Yisrael’e çölde eşlik etmek ne kadar da güzel” dedi.