Pinehas

pinehasAaron'un torunu Pinehas, Şimon kabilesi prenslerinden Zimri'yi ve onun, çadırına getirdiği Midyanlı prensesi öldürmek için gösterdiği gayretten dolayı ödüllendirilir:

Haftanın Peraşası Bülteni

Pinhas peraşası Tanrı’nın Pinhas’a kahramanca davranışı sonucunda verdiği ödülün tanıtımıyla başlar.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Pinehas Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Pinehas Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Pinehas Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakVe işte, A-Şem’in Sözü ona [geldi] ve ona “Burada ne işin var Eliyau?” dedi. 

aile perasasi

Doğru olduğunu bildiğimiz şeyler için, zor olsa da, mücadele etmemiz gereken zamanlar vardır.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dina, "Baksana herkes nasıl heyecanla Mişkan'ın önünde bekliyor" dedi.

Dani olup biteni anlamaya çalışıyordu.