Hukat


hukatKülleri, ölü bir bedenle temas sonucu Tame olan bir kişiyi arındırmak için kullanılan "Para Aduma - Kızıl İnek" ile ilgili kurallar Moşe Rabenu'ya öğretilir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Kâinatın yaratılışının el kitabı olarak bilinen Tora’nın sırlarını anlamayı en çok başaran bilgelerden biri olan Şelomo Ameleh Para Aduma meselesi için “kendimi bilgili sandım ama meğerse benden uzakmış” lafını kullanarak bu kuralı çok derinlemesine anlamadığını öğretir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Hukat Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Hukat Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Hukat Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBazıları vardır, der Talmud, dünyalarını bir anda elde ederler ve başkaları vardır, onu bir anda kaybederler. 

aile perasasi

Herkes hata yapar. İşlerimizi doğru yapmaya çalışsak da, bazen yanlış yapmamız kaçınılmazdır.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Merhaba Arkadaşlar,

Şabat duasından çıkarken, yoldan geçen arabaları gören Şelomo babasına, “Baba, neden Şabat’ta araba kullanıyorlar?” diye sordu.