Korah

korahKorah, Midraş'a göre Moşe'nin eskiden beri karşıtı olan Datan ile Aviram'la birlikte, Moşe'nin liderliğine ve Aaron'un Koenlik sıfatına meydan okuyan bir isyan başlatır.

Haftanın Peraşası BülteniTanrı Aaron ve oğulları başta olmak üzere Kohenler’e verilmesi gereken hediyeler ile ilgili emirleri de vermektedir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Korah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Korah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Korah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Korah ve yandaşı asilerin hareketlerinde yanlış olan neydi? Görünüşe bakılırsa, söyledikleri hem doğru hem de ilkeliydi.

 

aile perasasi

Fark etsek de etmesek de, çevremiz, yani etrafımızdaki insanlar, bizim kim olduğumuzu önemli bir şekilde etkilerler.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

“İnsanların elindeki bu asalar da ne?” diye sordu Dani.

Dina asalardan birini işaret ederek, “Bak burada Elitsur Ben Şedeur yazıyor” dedi ve sonra bir diğerini göstererek, “Burada da Avidan Ben Gidoni yazıyor. Acaba adı geçen bu insanlar da kim?” diye düşündü.