Beaaloteha

beaaloteha

Aaron'a, Menora'nın kandillerini yakması emredilir ve Levi kabilesi, Mişkan'da hizmet etmek üzere göreve atanır. 

Haftanın Peraşası Bülteni

İnsanoğlu hayatta sürekli sınavlar ile karşılaşır. Bu sınavlardan da genellikle şikayet eder. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Beaaloteha Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Beaaloteha Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Beaaloteha Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

David Brooks, çok satan kitabı The Road to Character’de, kendi deyimiyle özgeçmiş erdemleri – başarı getiren başarı ve beceriler – ile ağıt konuşması erdemleri – cenaze konuşmalarında vurgulananlar – arasında keskin bir ayrım yapar

aile perasasi

Yaşam, biz ona nasıl bakıyorsak öyledir. Bir yandan, sahip olduğumuz her şey için şükredecek bir sebebimiz vardır.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dina, “Şşşşşt, sen de duyuyor musun? Bu Roş Aşana’daki Şofar sesine benziyor” dedi. “Tuuuueeee, Tue, Tue, Tue, Tutututu……”