Bamidbar

Özet

Sinay çölünde, Tanrı Yisrael'in on iki kabilesini kapsayan bir nüfus sayımı yapılmasını emreder.

Haftanın Peraşası Bülteni

Her sene Şavuot bayramından önce Bamidbar kitabına başlarız. Bu kitabın bir diğer ismi Sefer Apikudim olarak bilinir.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bamidbar Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bamidbar Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bamidbar Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakBamidbar kitabı Bene-Yisrael için yapılan bir nüfus sayımıyla başlar. Bu kitabın diğer dillerde Sayılar adıyla bilinmesinin sebebi budur. 

aile perasasi

Hiçbirimizin bir eşi daha yoktur. Herkesin kendine özel yetenekleri, zevkleri ve kendini ifade etme şekli vardır. İlk bakışta benzer görünen gruplar bile, aslında birbirlerinden farklı bireylerden oluşur.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Her yanda bir sürü insan vardı; yaşlılar ve gençler, erkekler ve kadınlar, çocuklar hatta yeni doğmuş bebekler bile. Herkesin yüzü, sisle kaplı dağın tepesine doğru dönüktü.