Kedoşim

kedosimKedoşim Peraşası "Kutsal olacaksınız çünkü Ben, Tanrınız, Kutsal'ım" ifadesi ile başlar.

Haftanın Peraşası Bülteni

Hiç başıma gelmese de büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla aşağıda anlatmaya çalışacağımız durum birçoğumuza yabancı gelmeyecektir. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Ahare MotPeraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak AlalufRav İsak Alaluf'un Kedoşim Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Ahare Mot Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bu peraşanın başında asli bir şey meydana gelmektedir ve söz konusu olay, her ne kadar pek ender takdir ediliyorsa da, Yahudiliğin dünyaya olan en büyük katkılarından birini teşkil etmektedir.

aile perasasiGençken, yaşlılarla çok ortak özelliğimiz bulunmadığını ve onlardan öğrenecek çok da fazla bir şey olmadığını düşünürüz.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dina, “Binlerce sene evvel işte böyle yaşıyorlardı. Belki bizi içeri almaları için ricada bulunabiliriz, ne dersin?” diye sordu.