Vayetse

vayetseEsav'dan kaçan Yaakov Beer-Şeva'dan ayrılır ve annesinin ailesinin yaşadığı yer olan Haran'a doğru yola çıkar ve Moriya Dağı'na ulaşır.

Haftanın Peraşası BülteniYaakov Beer Şeva’dan Haran’a giderken yolda Bet Amikdaş’ın gelecekte inşa edileceği yerde durur ve diğer atalar gibi orada kendisine bir durak yapar. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Vayetse Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Vayetse Peraşa yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayetse Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYahudilik üst düzeyde bir sevgi dinidir: üç sevgi. 

aile perasasiBazı insanlar hayalperestken, bazıları daha gerçekçidir ve ayakları yere basar.

Talmud Tora Çoçuk PeraşasıDevlet bakanlarından birinin mahalleyi ziyarete geleceğini öğrendiğimizde, mahalledeki herkesin heyecanını görmeliydiniz.