Toledot

toledotYitshak, Rivka ile evlenir. Çocuksuz geçen 20 yıldan sonra duaları cevap bulur ve Rivka hamile kalır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Toledot, Tora’nın altıncı peraşasıdır. Altı oldukça önemli ve bereket içeren bir sayıdır. 

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Toledot Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Toledot Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Toledot Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Acaba Yaakov, kılık değiştirerek Esav’ın berahasını almakta haklı mıydı? Babasını aldatıp, Yitshak’ın ağabeyine vermek istediği berahayı ondan almakta haklı mıydı? 

aile perasasiHayatımız boyunca birçok defa önemli seçim aşamalarına geliriz.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Haverim, 

Eytan okul öğrenci birliğinin başıydı ve dört senedir okulda çok başarılı çalışmalarda bulunmuştu.