Vayera

vayeraKendisini sünnet ettikten üç gün sonra, Avraam Tanrı tarafından ziyaret edilir.

Haftanın Peraşası Bülteni

Vayera peraşasının sonunda “Akedat Yitshak olarak bilinen olay anlatılır. Avraam oğlu Yitshak’ı korban etmek üzere sunağa bağlar son anda bir melek onu durdurur.

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Vayera Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Vayera Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

“Oğlunu, tek oğlunu, sevdiğini – Yitshak’ı – al ve Moriya diyarına git. Onu orada, sana söyleyeceğim dağlardan birinin tepesinde bir Ola-korbanı olarak sun.” (Bereşit 22:2)

aile perasasi

Bazı insanların iyi yönlerini görmek kolaydır.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Arkadaşlar, 

Hayim rahatsızlığı sebebiyle birkaç gündür okula gelemiyordu.