Noah

Noah

İlk insanın yaratılışından Noah'a kadar on nesil geçmiştir. İnsanlık, dünyayı ahlaksızlık, putperestlik ve hırsızlıkla son derece yozlaştırmıştır.

Haftanın Peraşası Bülteni

Humaş içinde farklı yerlerde benzerlikler bulmak Rabilerin Tora’yı açıklamaları için çok kullandıkları bir yöntemdir.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Noah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Noah Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Noah Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Acaba doğal olarak iyi miyiz yoksa doğal olarak kötü mü? 

aile perasasiBir işe yeniden başlamak, bir çok açıdan, o işe yeni başlamaktan çok daha zor olabilir.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Sabah Meir yanıma geldi ve dikkatimi sınıftan bir çocuğa yöneltti. Çocuk, her nedense bahçede tek başına oturuyor, diğer çocuklarla oynamıyordu.