Bereşit

Beresit

"Başlangıçta" Tanrı tüm evreni ve zamanı yoktan yaratır. Bu yaratılış süreci Tora'da altı gün olarak tanımlanan altı birim zamanda devam eder. 

Haftanın Peraşası Bülteni

Tora’nın ilk peraşası olan Bereşit içerdiği konu nedeniyle birçok Midraş için kaynak oluşturmuştur.

Haleva2Hahambaşı Rav İzak Haleva'nın Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav İsak Alaluf

Rav İsak Alaluf'un Bereşit Peraşası yorumunu izleyebilirsiniz...

Rav Peres - Leh LehaRav İzak Peres'in Bereşit Peraşası yorumunu dinleyebilirsiniz...

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Dünyayı değiştiren sözler vardır; özellikle de Tora’nın ilk perekinde yer alan iki cümle bu kategoridedir:

aile perasasiBir hata yaptığımız zaman, suçu başkalarına atma eğiliminde oluruz.

Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Şalom Lekulam, Herkese Merhaba,

Size de bazen canınızı sıkan şeyler oluyor mu?