Yazdır

Bilge kime denir? Yaptıklarının gelecekte yaratabileceği etkileri öngören kişilere...

-Babil Talmudu, Tamid 32 a

Hayatı hakkında kaleme alınan birçok eserde de belirtildiği gibi Mahatma Gandi, sayısız olağanüstü fedakar!