Yazdır

Bu Hafta İçin Saatler

21 ELUL

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

57812

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

18:04

19:19

-----

Yeruşalayim

17:55

19:10

Tel Aviv

18:24

19:21

 17 EYLÜL

Tel Aviv

18:15

19:11

İstanbul

18:57

19:38

2022

İstanbul

18:46

19:26

İzmir

18:57

19:45

İzmir

18:45

19:34

Kİ TAVO- כי תבוא




Peraşa Özeti
[www.chabad.org]
(Devarim 26:1-29:9)

Moşe, Bene-Yisrael'e talimat verir: Tanrı'nın ebedi mirasınız olarak verdiği ülkeye girdiğinizde ve oraya yerleşip toprağı ekip ürünleri toplamaya başladığınızda, meyve bahçelerinizin ilk olgunlaşan meyvelerini (Bikurim) Bet-Amikdaş'a getirin ve Tanrı'nın sizin için yaptığı her şey için minnettarlığınızı ilan edin.

Peraşamızda, Leviler ve yoksullara verilen onda birlik paylardan ve Ree peraşasının başında söylendiği gibi Gerizim ve Eval dağlarında, berahaların ve lanetlerin nasıl duyurulacağından da bahsedilir. Moşe, insanlara Tanrı'nın seçilmiş halkı olduklarını, onların da aynı şekilde Tanrı'yı seçtiklerini söyler.

Ki Tavo'nın son bölümünde Tohaha ("Sert Uyarılar") bölümü yer alır. Tora'nın emirlerini uygularlarsa Tanrı'nın ödül olarak vereceği berahaları sıraladıktan sonra, Moşe, Tanrı'nın emirlerini terk etmeleri durumunda başlarına gelecek hastalık, kıtlık, yoksulluk ve sürgün gibi kötü olayların uzun, sert bir hesabını verir.

Moşe, insanlara sadece bugün, halk olarak doğumlarından kırk yıl sonra, "bilmek için bir yürek, görmek için bir göz ve duymak için bir kulak"a sahip olduklarını söyleyerek sözlerine söz verir.

Mİ-DRAŞ YİTSHAK
Rav İsak Alaluf

HAZIRLIK

Şabat: “Şimuş Hahamim” kitabının yazarı olan Rav Shach kendi öğretmeni Rav Elya Lopian hakkında öyküler anlatır. Bu öykülerde Kelm şehrinin bilgesi olarak bilinen Rav Elya’nın Şabat gününe olan sıkı bağlılığı göz önüne çıkarılır. Kelm şehrinin bilgesi, çoğumuzun yaptığı gibi, hafta içi günlerde giymediği Şabat için özel kıyafetlere sahiptir. Ancak, Şabat için yeni kıyafetlere ihtiyaç duyduğunda, Şabat kıyafetlerini hafta içi gardırobuna aktarmaz. Çünkü Yahudilikte kutsallıkta devamlı olarak seviye çıkılır ve aşağıya inilmez.

Ayrıca her şeyi, çoraplarına kadar Şabat için özeldir. Bugün birçok insan gibi onun da özel Şabat tabakları ve tabakları vardır. Hatta Şabat yemeğini pişirmek için özel kapları vardır. Çoğumuzun Pesah’da yemek pişirmek için özel kapları olduğu gibi bilgenin Şabat için özel kapları vardır. Yemekler için özel yemek pişirmek için hafta içi tencere kullanmadığı söylenir. Bilge bu şekilde bizlere Şabat için hazırlıkların yaratacağı olumlu etkiyi anlatmaya çalışır. Yüzünün rengi bile hafta içinde sarımtırak olan bilge Şabat gününde daha sağlıklı ve canlı bir görünüme bürünür olarak anlatılır.

Gelelim günümüze. Kişi Şabat'a ne kadar saygı duyar ve buna uygun şekilde hazırlanırsa, Şabat onun için o kadar özel, etkisi o kadar büyük olur. Ahana dediğimiz hazırlık esas noktadır. Kişinin yapmış olduğu yatırım ve özen göstergesidir.

Elul: Hazırlık ilkesi Şabat'ın ötesine de genişletilebilir. Nisan'dan itibaren sayıldığında Tişri, haftanın yedinci günü olan Şabat'a paralel olarak yılın yedinci ayıdır. Altıncı ay olan Elul, haftanın altıncı günü olan Cuma gününe denk gelir. Bir kişinin Şabat'a hazırlanmak için Cuma'yı kullanması gerektiği gibi, içinde bulunduğumuz Elul ayı da Roş Aşana'ya yatırım yapma ve hazırlanma zamanıdır. Hazırlık yapmanın gücü bir kişinin Tişri ayını tabi ki Roş Aşana, Kipur ve Sukot bayramlarını çok özel br konuma yükseltecektir.

Rav Dayan Wosner Şulhan Aruh’a göre Sefarad Yahudiler’inin Elul ayı boyunca erken kalkıp Selihot söyleme adetleri olduğunu öğretir. Şulhan Aruh üzerine bir açıklama yazan ve Aşkenaz geleneğinin en önemli alaha kaynağı olan Rabi Moşe İserless ise Aşkenaz Yahudiler’inin bu geleneği farklı bir zaman diliminde uyguladıklarını öğretir. Gerek Sefarad gerekse Aşkenaz olsun Yahudiler bu ay süresinde davranışlarında bir hazırlık değişikliği yaparak kendilerini Tişri ayına hazır konuma getirirler.

Daha fazla hazırlık daha iyi ve verimli bir geleceğin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

DİVRE TORA
Rav Selim Eskinazi

"Kumi Ori ki va Oreh, uHvod Aş-em alayih zarah" (Aftara'dan) 

Hangi ışığı dört gözle bekliyoruz? Tanrı’nın Onuru, senin üzerinde parlayacak.

Yisrael Milleti daha evvel ışığa layık oldu. Moşe Rabenu'nun yaptığı Menora, Oel Moed'i muhteşem bir şekilde aydınlattı. 

O kadar muhteşem bir ışık ki, Moşe Rabenu, Sinay Dağı'na çıktığı zaman, Şehina'nın barındığı yere girdi, fakat Şehina, Oel Moed'de iken Moşe Rabenu oraya giremedi. Moşe Rabenu'nun yaptığı Menora böyle bir seviyedeydi. Yisrael Milleti bu ışıkla yetinmedi, daha fazlasını özlüyor...

Şelomo aMeleh o da Menora yaptı. Bu Menora'yı, Bet aMikdaş'ta aKadoş Baruh U'nun düğün gününde, kalbinin mutlu gününde (beyom hatunato uvyom simhat libo) yaktı. O seneki mutluluk, Yom Kipur'u itti. Ama Yisrael Milleti bununla da yetinmiyor. Yisrael Milleti en zirvedeki ışığı, "Kevod Aş-em"i iple çekiyor.

Hahamlarımız, buna şöyle bir misal getiriyor: Karanlıkta giden bir kişi kendine bir kandil yakıyor, rüzgar söndürünce bir daha yakıyor, tekrar sönünce bir daha yakmıyor ve sabahın ışıklarını bekleme kararı alıyor. 

Moşe yaktı, geçti, Şelomo yaktı, geçti, neslin büyükleri tarafından kurtuluş gördük, onlar ışığı yaktılar, ama biz "Kevod Aş-em alayih yizrah"ı bekliyoruz.

Çok dehşetli bir soru soracağım diyor Rav Pinkus:

Moşe Rabenu'nu Menora'sı nedir? Tora! Yani Moşe Rabenu'nun kendisi resmin içinde olmasa bile, bize Işığı iletti ama biz Tanrı’yı bekliyoruz. 

Bu ne anlama geliyor? Maşiah gelince ne olacak?

Neslin büyükleri bize bu konuda rehberlik ettiler: 

Bizler "İkveta deMaşiah" devrinde yaşamaktayız. Maşiah'ın Topuğu, topuk sonu simgeliyorsa, Sürgünün Topuğu, yani bitişi dememiz gerekiyordu! Ama her bir zaman geçişi bir zincir gibidir ve zincirde tüm halkalar birbirine bağlıdır, eğer bir kopup, öbürü başlarsa, bu zincir değildir.

Sürgün(Galut) ve Maşiah, iki ayrı dönem olmayacak.

Sürgünün sıkıntıları, Maşiah Dönemi'ne penetre edecek. 

Maşiah'ın gelişinden sonra Gog ve Magog Savaşı olacak. 

Teilim 2:2'de söylediği gibi "Yityatsevu Malhe Erets uLumim nosedu yahad al Aş-em ve al Meşiho"...

Maşiah, Am Yisrael'i toplayacak ve biz onun Maşiah olduğunu bileceğiz ve Sürgünün Sıkıntıları hala devam edecek.

Ve tam tersi de gerçek... Sürgün bitmeden Maşiah'ın Işığı, sürgünün içinden penetre edecek ve biz bugün bundan zevk alıyoruz. 

Bizler epey karanlık bir sürgünün içindeyiz, ama Maşiah'ın Işığı'nı görüyoruz. Nerede mi?

Klal Yisrael'in teşuvaya dönmesinden... İnsanlar, tuma'nın derinliğinden çıkıp Talmide Hahamim'e dönüşüyorlar. 

Rav Pinkus diyor ki: Cebelitarık'ta Yahudi Cemaati'ni ziyaret ettim, küçük bir çocuğun 2000 tane mişna'yı ezbere bilmesinin şaşkınlığı hala üzerimde kaldı. İspanya'nın bir Ucu...

Diğer taraftan dehşetli bir karanlığın içinde olduğumuz gerçeği...

Am Yisrael diyor ki: Moşe'nin Menora'sı müthişti, Şelomo'nunki de! Ama biz Kevod Aş-em'in Kendisini bekliyoruz. Budur Maşiah geldiği zaman olacak şey ve biz bugün bunun tadını alıyoruz. 

Masehet Sota 49b'de Maşiah Dönemi için olağanüstü şeyler anlatıyor. Gemara orada şöyle bitiriyor: "ve al ma yeş lanu leişaen? al Avinu şebaŞamayim", " ve neye dayanabiliriz? Göklerdeki Babamıza".

Hafets Hayim hayatta iken, Tanrı’ya bağlantı kurulabiliyordu, ama ne zaman ki "neye dayanabiliriz? Göklerdeki Babamıza" zamanı gelecek, o zaman Tanrı’ya özel bir yakınlık imkanı olacak, "Kevod Aş-em alayih zarah "...

GÜNLÜK YAŞAMDAN
(Kaynak: www.hidabroot.org)
Rav İzak Peres

Roş Hodeş günü tıraş olmak ve tırnak kesmek uygun mudur?

Şulhan Aruh’a göre Roş Hodeş gününde tıraş olmak ve tırnak kesmek mümkündür. Ancak Rabi Yeuda AHasid kitabında Roş Hodeş’i bir bayram günü olarak niteler ve bu işlemlerin yapılmamasının doğru olduğunu tavsiye eder. Rabi Eliyau Aberjel’in açıklamasına göre Rabi Yeuda AHasid bu kuralı sadece kendi aile üyeleri için tesis etmiştir. Genellemeye göre bu işlemlerin Roş Hodeş’te yapılmasının sakıncası yoktur.

YAHUDİ BESTEKARLAR
Rabi Slomo Ibn Gvirol

Rav İsak Alaluf

Büyük şair ve filozof Rabi Şlomo Ibn Gvirol Malaga kentinde 1020 civarında dünyaya gelir. Maddi açıdan rahat bir yaşam sürmesine karşın sağlık sorunları ve bazı sosyal sorunlar nedeniyle oldukça kötümser ve sıkıntılı bir yaşamı olduğu söylenir. Zamanının en büyüklerinden ve Yhaudi şiirine askeri kavramları ekleyen Şmuel Ibn Nagrela tarafından desteklenmiştir. Keter Malhut adlı şiirsel yazıları en iyi bilinen eserlerindendir. Genç yaşta hayata veda eden Ibn Gvirol Valencia veya Toledo’da vefat etmiştir. Şiirleri lirik romantik ama kötümserdir.

MİTSVALARI TANIYALIM
Rav İsak Alaluf

Korbanların sadece Bet Amikdaş’ta yapılması gerektiği

Bet Amikdaş’ın var olduğu zamanlarda korbanlar ancak Bet Amikdaş’ta gerçekleştirilirdi. Ree peraşası et yemek isteyenlerin alaha dediğimiz kurallara uygun bir şekilde bunu kendi yerlerinde yapabileceklerini ancak korban sunumunun yerinin Bet Amikdaş olduğunu belirtmektedir. Sadece bir peygamber o da Tanrı emriyle ve halkı etkilemek amacıyla Karmel dağında korban sunumu yapmıştır. Eliyau Anavi tarafından gerçekleştirilen bu sunum sonrasında kuraklık sona ermiş ve bereketli yağmurlar gelmeye başlamıştır.

HAFTANIN SÖZÜ

Şabat öncesinde çaba gösteren Şabat günü yemek yer. (Gemara Masehet Avoda Zara 3/A)