Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tora’daki bazı emirler Hahamlarımız tarafından, uygulaması neredeyse hiç olmayacak kadar dar çerçevede değerlendirilmiştir.

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar