Yazdır

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Naso peraşası, Nazir ile ilgili kanunları içerir. Nazir, belli başlı kutsiyet ve perhiz kurallarını gözetmeyi üstlenmiş bir kişidir.

 

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar