Yazdır

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bu peraşanın başında asli bir şey meydana gelmektedir ve söz konusu olay, her ne kadar pek ender takdir ediliyorsa da, Yahudiliğin dünyaya olan en büyük katkılarından birini teşkil etmektedir.

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar