Yazdır

Bu Hafta İçin Saatler

16 VEADAR

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5782

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

17:09

18:26

-----

Yeruşalayim

18:14

19:31

Tel Aviv

17:24

19:23

19 MART

Tel Aviv

18:34

19:33

İstanbul

19:00

19:41

2022

İstanbul

19:08

19:49

İzmir

19:01

19:51

İzmir

19:07

20:58

TSAV- צו
Peraşa Özeti
[www.chabad.org]
(Vayikra 6:8-8:36)

Tanrı; Moşe'ye, Mişkan'daki korban ibadetini gerçekleştiren Koenler olarak, Aaron ve oğullarına görev ve haklarını bildirme talimatını verir.

Mizbeah'taki ateş her zaman yanar durumda tutulmalıdır. Bu ateşte, "Ola -Yükselen" olarak getirilen hayvanlar tümüyle, "Şelamim - Barış", "Hatat - Hata" ve "Aşam - Suç" korbanlarının içyağları, unla yapılan Minha korbanlarından da üç parmak dolusu yakılır.

Hatat ve Aşam korbanlarının etini ve Minha korbanlarından da geri kalan kısmı Koenler yer. Şelamim korbanı, Koen'e verilen belirlenmiş parçalar hariç, korbanı getiren kişi tarafından yenir. Korbanların kutsal eti, manevi olarak saf kişiler tarafından, belirlenmiş kutsal yerlerinde ve belirlenmiş zamanda yenmelidir.

Aaron ile oğulları yedi gün boyunca Mişkan sınırları içinde kalır; bu süre içinde Moşe onları Koenlik görevine atar.

Mİ-DRAŞ YİTSHAK
Rav İsak Alaluf

SAYGI

Giriş: Tora zor emirleri ifade edeceği zaman “emret” anlamına gelen “tsav” sözcüğünü kullanır. Bunları Tora’nın çeşitli yerlerinde görmek mümkündür. Bu ifadenin kullanıldığı bir başka yer de Bamidbar kitabında günlük korbanların emredildiği yerdedir. Günlük korbanların yapıldığı bir merkez olduktan sonra bunu yerine getirmek sorun değildir. Ancak günümüzde olduğu gibi Bet Amikdaş’ın olmadığı ve ibadetlerin korbanların yerini aldığı bir ortamda karşımıza çıkan “yetser ara” faktörünü bertaraf ederek günlük ibadetlere odaklanmak hiç de kolay değildir.

Suç korbanları: Tsav peraşasında korbanot değişik şekillerde öğrenilmeye ve tartışılmaya devam edilir. Tora “ola” ile “hatat – suç” korbanlarının ayne yerde sunulduklarına dikkat çeker. Rabiler bu uygulamanın asıl nedeninin günahları yüzünden korban getireni aşağılamama olduğu konusunda hemfikirdirler. Hatat korbanı için özel bir yer olsaydı suç korbanı getirenler o yere getirmek zorunda kalacak korban getiren herkes kolayca günahkâr olarak tanımlanıp utanç duyacaktı. Tanrı günahkar da olsalar onların aşağılanmasını istemediğinden her gün sunulan “ola” korbanı ile “hatat” korbanı aynı yerde sunulmuştur. Burada Tanrı’nın merhameti çok net bir şekilde açığa çıkmaktadır. Bizler insanoğlu olarak pek de böyle düşünmeyiz. Suç işleyen birinin utanması, aşağılanması çok da insan olarak umurumuzda olmaz. Çoğumuzun “yanlış yaparken bana mı sordular” yaklaşımında olabileceği bir sır değildir. Yani yanlış yapıyorsa bunun karşılığını da görmeleri gerekir birçok insanın doğru kabul edebileceği bir düşünce tarzıdır.

Saygı gösterebilmek: Ancak bu Tanrı’nın ve Tora’nın yolu değildir. Tanrı toplumun günahkârlarına bile hassasiyetle yaklaşır, onlara şefkat ve saygı gösterir, onları sever. Günah işleyenlerin aşağılanmalarını değil, bir fedakârlık yaparak korban getirmelerini, kefaret kazanmalarını ve yaptıkları yanlıştan bir ders almalarını bekler. Bizler Tanrı’nın duyarlılığından çok şey öğrenebiliriz.

Tanrı’nın özelliklerinden biri de yargısıdır. Şaşmaz, adaletli tek olan yargıç O’dur. Eğer Tanrı insanları utandırmamak konusunda bu kadar hassassa bizlerin farklı bir davranıl göstermesi beklenemez. Pasuk “ki lo yitsdak lefaneha kol hay – kimse Sen’in önünde hatasız değildir” derken her birimizin ufak tefek yanlışları olduğunun altını çizer. Pirke Avot “kendini arkadaşının yerine koymadan sakın onu yargılama” derken Rabiler bir kişiyi toplum önünde utandırmanın onu öldürmekle eşdeğer olduğunu öğretmektedirler.

İnsanları olumlu yönde etkilemenin yolu, hakaret ve düşmanlık yoluyla değil, saygı ve nezaketten geçer. Günümüzde hala bazılarının Şabat günü arabayla mahallelerinden geçenleri yolda taşlarla karşılayanların olduğu bir sır değildir. Birisinin bir taşa denk geldiği için Şabat konusunda hassasiyet göstereceğini beklemek pek de akıl karı değildir. Bu tür sert yaklaşımların insanları kazanma şansı yok gibidir. Halbuki Şabat sofrasında ağırlanan, güzel şarkılar, lezzetli yemeklerle Tora sohbetlerinin keyfine varan kişilerin Şabat gününü koruna şansları çok daha fazladır ki günümüzde bunların sayısız örneği mevcuttur.

Tanrı günah işleyenlere bile saygı göstermeye özen gösterir ve biz de aynısını yapmayı öğrenmeliyiz.

DİVRE TORA
Rav Selim Eskenazi

GECE TORA ÖĞRENİMİ-ŞALOM  BAYİT

Hahamlarımız bizlere şöyle öğretmektedirler:

Kim ki Ola Korbanı'nın kurallarını öğrenmekle meşgul olursa sanki Bet aMikdaş'ta Mizbeah'ın üzerine Ola Korbanı getirmiş gibidir. 

Bu yazımızda bu öğretiyi anlamaya çalışacağız.

Pasuk'ta yazdığı üzere Ola Korbanı tüm gece boyunca, sabaha kadar, Mizbeah'ın Ateşi'nde durmaktadır. 

Bet aMikdaş'ta genellikle tüm ibadetler gündüz ibadetleridir, korbanlar vs... 

Yalnızca, Ola Korbanı'nın tüm gece Mizbeah'ta olması ve Menora'nın Işığının tüm gece aydınlatması gece ibadetleridir. 

Geceleyin, Ruhani Tuma Kuvvetleri, Yahudi'nin "Or aDaat"ını yani Akıl Işığını karartmak için kuvvetlenirler. 

Ayrıyeten gene geceleyin insanın maddiyatçı kötü arzuları da kuvvetlenirler. 

Buna karşılık Menora'nın Işığı, Tanrısal Işık'la Yahudi'nin Aklı'nı aydınlatır. 

Aynı şekilde Mizbeah'ın Ateşi de Yahudi'yi, ona saldırmak isteyen fiziksel kötü arzulardan kurtarır.

İşte bu söylediğimiz iki kuvvet de Tora'nın Kuvveti'nde bulunmaktadır. 

Tora, Yahudi'nin Aklını aydınlatır ve bu sayede Yahudi'nin Tanrısal Işığı hissetmesine olanak sağlar. 

Bununla beraber, Peygamber'in söylediği gibi "Sözlerim (Tora'm) ateş gibi değil midir, der Tanrı", Tora'nın Ateşi, Yetser aRa'nın Ateşi'ne karşı gelmektedir.

Hahamlarımız'ın öğrettiği gibi "Yetser aRa'yı yarattım, onun karşısında Tora'yı panzehir olarak yarattım".

aRambam (Rabi Moşe ben Maymon), Mişne Tora kitabında Tora Öğrenimi kurallarında şöyle yazmaktadır.

Her ne kadar gündüz ve gece Tora öğrenmek mitsva olsa da, bir kişi bilgeliğinin çoğunluğunu gece öğrenmektedir...

Kim ki geceleyin Tora ile meşgul olursa, gündüzleyin, onun üzerine Hesed İpi çekilir. 

Eğer bir evde, geceleyin Tora Sözleri duyulmuyorsa, o evi ateş yer.

Görüyoruz ki, evin ateşe düşmemesi için o evde sadece gündüz öğrenilen Tora Öğrenimi bile yeterli değildir. 

Birçok kişi, evinde huzuru ve selameti, Şalom Bayit'i aramaktadır. 

Geceleyin evde Tora Sözleri'nin duyulması, evin Yıkıcı Tuma Kuvvetlerinden korunabilmesi için, Evde Selamet olabilmesi için bir elzemdir. 

Evlerimizde Tora Sözleri'nin duyulabilmesi için izleyebileceğimiz birçok yol bulunmaktadır.

1. Karı kocanın beraber öğrenecekleri sabit bir Tora Öğrenim Programı

2. Çocuklar ile beraber bir Öğrenim Programı

3. Online olarak sabit bir Tora Öğrenim Program

GÜNLÜK YAŞAMDAN
(Kaynak: www.hidabroot.org)
Rav İzak Peres

Evlatlık verilen bir çocuk on sekiz yaşına geldiğinde  biyolojik anne ve babasını öğrendiğinde sorumlulukları nelerdir?

Biyolojik anne ve babasına onu dünyaya getirmiş olmaları sebebiyle saygı ve ilgide kusur etmemelidir. Bu Tora’da “on emir” içinde (Vaethanan peraşası) doğrudan verilen bir emirdir. Biyolojik anne ve babası ebediyete intikal ettiklerinde kendisine mirastan pay vermiş olmasalar dahi “avel” kuralları gereğince şiva (matemin ilk yedi günü) ve şeloşim (defini takip eden ilk otuz gün) yükümlülüklerini yerine getirmelidir. 

YAHUDİ BESTEKÂRLAR
Rav İsak Alaluf

Rabi İzak Algazi (2. Bölüm)

Rabi İzak Algazi İtalyan sinagogunda hazan olarak görev yaparken birçok Maftirim gurubuna katıldı. Rav Algazi fasıl formunda birçok eser de besteledi. Bunlardan en bilinenlerinden biri İzmir Portugal sinagogunda icra edilen Bestengar faslıdır. Atatürk’ün huzurunda şarkı söyledi. Klasik Türk Müziği üstatlarıyla tanıştı ve onların eserlerini icra etti. Rav Algazi 1933 – 1935 yılları arasında Paris’te yaşadı ve Rabi sertifikasını elde etti. Seroussi ailesinin davetini kırmayarak 1935 yılında Montevideo Uruguay’a taşındı ve 1950 yılında burada vefat etti. Hayatı sıkıntılarla dolu olsa da birçok yerde iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdi. 1989 yılında Tel Aviv Üniversitesi oditoryumunda Prof. Dr. Edwin Seroussi ve Renanot müzik enstitüsü müdürü Ezra Barnea liderliğinde bir “Algazi” gecesi düzenlendi. Rabi İzak Algazi’nin yaşamı eserlerini konu alan Prof Seroussi’nin bir kitabı ve eserlerinin yer aldığı kayıtlar bulunmaktadır.

MİTSVALARI TANIYALIM
Rav İsak Alaluf

Yovel senesinin Kipur gününde Şofar çalma mitsvası

Yovel senesinin Kipur gününde Şofar çalmak bir mitsvadır. Bu mitsvanın amacı Yovel senesinin geldiğini ve kölelerin özgürlüklerine kavuştuklarını ilan etmektir. Burada çalınan Şofar elbette Roş Aşana günü çalınan Şofar’dan farklıdır. Roş Aşana günü Tanrısal argıda temiz çıkmak, Akedat Yitshak olayını anımsamak amacıyla kalpleri uyandırmak için çalınır. Yovel senesinin Kipur gününde çalınan Şofar bir mitsva olsa da günümüzde uygulanmayan bir ritüeldir.

HAFTANIN SÖZÜ

Bir mitsva başka bir mitsva ve bir yanlış başka bir yanlış getirir. Bir mitsvanın ödülü başka bir mitsvadır ve yanlışın cezası da bir başka yanlışa bulaşmaktır.(Pirke Avot 4/2)