Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Tetsave peraşasıyla birlikte Yahudiliğe yeni bir kavram girmektedir: Torat Koanim; Koen’in dünyası ve düşünce yapısı. 

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar