Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Acaba Yaakov, kılık değiştirerek Esav’ın berahasını almakta haklı mıydı? Babasını aldatıp, Yitshak’ın ağabeyine vermek istediği berahayı ondan almakta haklı mıydı? 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar