Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

“Oğlunu, tek oğlunu, sevdiğini – Yitshak’ı – al ve Moriya diyarına git. Onu orada, sana söyleyeceğim dağlardan birinin tepesinde bir Ola-korbanı olarak sun.” (Bereşit 22:2)

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar