Yazdır

TsedakaYaratılış konusunda her şeye “tov – iyi” ifadesini kullanan Tanrı’nın, insan yaratılışında bunu kullanmadığını görmekteyiz.

İnsanın iyi eylemleri, başka insanlarla olan ilişkileri ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yönündeki isteği, bizim “Yaratılış”ı inşa etme ve tamamlama yolumuzdur.  Dünya da tıpkı insan gibi sürekli olarak gelişim halindedir. Bu gelişim, insanın gösterdiği gayrete bağlıdır. Bilgelerimiz dünyanın iyilikseverlik üzerine kurulduğunu söylerler.

Yardımseverlik olarak bilinen Tsedaka’nın asıl çevirisi “Adalet- Doğruluk” dur. Sahip olduklarımızı başkalarıyla paylaşmak yapılması gereken bir davranıştır.

Sahip olduklarınız ne kadar olursa olsun başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Evimizin içinde yer alacak bir Tsedaka kutusu, evin boşluklarını kutsiyet ve bereketle dolduracaktır. Tsedaka kutusuna her gün bir para atmak ve bunu alışkanlık haline getirmek güne anlam katacaktır.

Tsedaka sadece maddiyat ile sınırlı değildir. Güzel bir gülümseme, vakti paylaşma gibi edimler de Tsedaka olarak değerlendirilir. Başkalarıyla gerçekleştirilen her paylaşım sonsuz bir bereket olarak bizleri etkiler. İnanıyoruz ki Tsedaka dediğimiz “iyi davranışlar” çerçevesinde birlikteliğimizi daha da pekiştirecek, vermenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlayacağız. Yüce Tanrı bizleri her zaman verenler arasında ansın. Bu yıl ve her yılda hepimizi bütün sevdiklerimizle yaşam kitabına yazarak onasın, Amen. 

TSEDAKA’NIN SEKİZ SEVİYESİ

Büyük bilge Rabi Moşe ben Maymon (RaMBaM) Tsedaka’nın sekiz seviyesi olduğuna dikkat çeker. En üst seviyeden en alt seviyeye doğru bunları sıralayalım:

Tsedaka 1 - Rav İzak Peresrav peres video

Tsedaka 2 - Rav İzak Peres