Yazdır

Şavuot'ta neden Rut'un Kitabı okunur?1-Şavuot, Kral David’in doğum ve ölüm yıldönümüdür. Rut ve kocası Boaz, Kral David’in büyük büyükanne ve büyük büyükbabaları olduğu için. 

2-Moav’lı Rut’un, Yüce Kral David’in büyük büyük annesi olmasının, Sözlü Tora’nın tartışılmayacak önemini gösterdiği için.

Yazılı Tora (Torah Shebiktav) ile Sözlü Tora’nın (Torah Shebalpeh) ikisi birlikte tek Tora’dır. Birinin, diğeri olmadan varolması mümkün değildir.

Nesiller boyu Tanrı’nın sadık hizmetkarı olan peygamber Kral David, Moav’lı bir kadının, Rut’un soyundan gelmektedir. Tora’da  Amon ve Moav’ların,on nesil sonra bile Tanrı’nın topluluğuna giremeyecekleri açık ve net olarak yazılıdır. (Devarim 23:4-5-7)Bu yüzden tarih boyunca düşmanları David’in krallığının geçersiz olduğu iddiaları ortaya atmışlardır. Tanrı’nın Emri ile David’i Tanrı’nın Elçisi olarak atayan Peygamber Samuel Kral David’in soy ağacını araştırmış ve Rut’un Moav’lı olduğunu doğrulamıştır. Ancak, Tora’da bahsedilen emrin Amon ve Moav’lı erkekleri kapsadığını, kadınların ise bu emrin dışında kaldığını, bunun da Sözlü Tora ile Moşe Peygamber’e Sina Dağı’nda verilmiş olduğunu ve bu kuralla ilgili hiçbir tereddüttün söz konusu olmadığını göstermiştir. Pasukta bu iki halkın, Tanrı’nın Topluluğunda olmaya hakları olmamasının sebebi de belirtilmiştir. Moaviler ve Amoniler, İsrailoğulları Mısır’dan çıkarken, yolda onları ekmek ve su ile karşılamamış, nezaket ve iyilikten yoksun davranmışlardır. Yoldaki gezginleri karşılamak, erkeklerin yaptığı bir davranış biçimi olduğundan, kadınlar bu yasağın içine dahil değildir. Bu kural, ancak Sözlü Tora ile açıklığa kavuşmuş ve Sözlü Tora’nın ne denli önemli olduğu bir kez daha doğrulanmıştır.  

3-Rut’un kitabında bahsedilen hasat sahneleri, Hasat Bayramı Şavuot’a ait olduğu için.

4-Moav‘lı bir putperest olan Rut, hiçbir maddi çıkarı olmadan Yahudiliği içtenlikle kabul ettiği, bir “ger tzeddek”-aramıza iyi niyetle katılan yabancı- olduğu için. Bütün Yahudiler de, aynen Ruth gibi, Kutsal Tora ve kurallarını, Tanrı’ya olan derin inançları ve güvenleri ile Şavuot’ta kabul ettikleri için.

5-Rut, köklerinin geldiği yerin üstüne çıkmış, Moav’lı olmasına rağmen iyilik, nezaket ve sadakatiyle Tanrı’nın Topluluğuna girmeye hak kazandığı için.

6-Tora, “chesed” iyilikle başlayıp, iyilikle bittiği için, Rut ve Boaz da “chesed” ile özdeşleştiği için.

Şalom Gazetesindeki Nazlı Duenyas'ın yazısından alınmıştır.