Yazdır

ruth3

1-Rut, bir “ger tzeddek”dir. Hiç bir beklentisi olmadan kayınvalidesinin dinini kabul eder.

 Moav’lı Rut’un, Mahlon’la evlenirken mi, yoksa Betlehem’e dönerken mi Yahudiliği kabul ettiği konusunda farklı görüşler vardır. Bunlardan biri, Rut ve Orpa, kocalarının isteği doğrultusunda, evlenirken Yahudiliği kabul ederler. Ancak, kocaları öldükten sonraki davranışları ve seçtikleri yol, onların gerçekten bunu kalpten mi, yoksa sadece kocalarının isteği ile mi yaptıklarını ortaya çıkarır. Orpa, Naomi’nin ikinci kez “evine dön” demesinden sonra, evine ailesine ve eski inançlarına döner. Bu da, onun, sadece kocası için Yahudiliği kabul etmiş olduğunu gösterir ve bu hareketi onun Yahudiliğini geçersiz kılar. Rut ise, Naomi üç kez onun cesaretini kırmasına, vazgeçirmeye çalışmasına rağmen, yolundan dönmez, inancından şaşmaz.

Rut’un, hiçbir beklentisi yoktur. Tora’da yazılı olan; Moav ve Amon’lularla evlenme yasağının, Moav’lı kadınları içermediğini bilmemektedir. Naomi ile Betlehem’e gittiğinde, doğuştan bir Prenses olan Rut’u, fakirlik, zorlu bir çalışma, belki de aşağılanma beklemektedir.

”Bir Amoni veya Moavi, Tanrı’nın Cemaati’ne katılamaz. Onların onuncu nesli bile Tanrı’nın Cemaati’ne katılmayacaktır-ebediyen.(Bu kısıtlama) Mısır’dan çıkışınızda, yolda sizi ekmek ve suyla karşılamamaları ve (Moav’ın)sana beddua etme amacıyla Aram Naarayim (‘deki) Petor’dan Bilam ben Beor’u sana karşı kiralaması sebebiyledir”(Devarim 23:4-5).

“(Sonuç olarak) Hayatın boyunca, ebediyen,(bu iki ulusun)huzurunu ve refahını arama” 

Bu yasağın, sadece erkekleri kapsadığını bilmeyen Rut, Betlehem’de kimsenin onunla evlenmeyeceğini zanneder. Buna rağmen Yahudiliği, bütün zorlukları ve kurallarıyla, kalben kabul eder, harfiyen uygular. O’nun bu adanmışlığı, onu Tanrı’ya yakınlaştırır.

2-Betlehem’de kayınvalidesine ve kendisine yiyecek bulmak için, bir Prenses olmasına rağmen bir dilenci gibi, hasat zamanı tarlalarda fakirler için bırakılan “matanot aniyim” toplar. “leket” (Vayikra 19:10), “şihha” (Devarim 24:19), “peah”(Vayikra 19:9) Kanunlar ona bu hakkı vermesine rağmen, yine de tarlada çalışmak için izin ister. Mütevazı ve ağırbaşlı davranır.

3-Kayınvalidesinin isteği üzerine, Rut’un kocası Mahlon’un ruhunu yaşatmak ve kendilerine ait olan arazileri “kurtarmak” için, babası yaşındaki Boaz’la evlenir.

Şalom Gazetesindeki Nazlı Duenyas'ın yazısından alınmıştır.