Yazdır

megilat rut kitabı

1-Kıtlık ve Göç

1 Hâkimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yehuda'nın Betlehem Kenti'nden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moav topraklarına doğru yola çıktı.

2 Adamın adı Elimeleh, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yehuda'nın Betlehem Kenti'nden, Efrat boyundan olan bu kişiler, Moav topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar.

3 Naomi, kocası Elimeleh ölünce iki oğluyla yalnız kaldı.

4 İki oğul Moav kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada on yıl kadar yaşadıktan sonra,

5 Mahlon da, Kilyon da öldü. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı.

Betlehem'e Dönüş 

6 Naomi, Moav topraklarındayken Ad.'ın kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı.

7 Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yehuda topraklarına dönmek üzere yola koyuldu.

8 Yolda onlara, "Analarınızın evine dönün" dedi. "Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse, Ad. da size iyilik etsin.

9 Ad. her ikinizin de kocalarının evinde huzur bulmasını sağlasın!" Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak,

10 "Hayır, seninle birlikte senin halkına döneceğiz" dediler.

11 Naomi, "Geri dönün, kızlarım" dedi. "Niçin benimle gelesiniz? Size koca olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra?

12 Dönün kızlarım, haydi yolunuza gidin. Bir koca bulmak için fazlasıyla yaşlıyım. Bu gece biriyle evlenme umudum olsa bile, oğullarım olacak olsa bile,

13 Onlar büyüyene kadar bekler miydiniz, başkasıyla evlenmekten vazgeçer miydiniz? Hayır, kızlarım! Benim acım sizinkinden de büyüktür.  Ad.'ın Eli bana karşı kalktı."

14 Gelinler yine hıçkırarak ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynanasını öpüp vedalaştı, Rut'sa ona sarılıp yanında kaldı.

15 Naomi Rut'a, "Bak, eltin kendi halkına, kendi tanrılarına geri döndü. Sen de onun ardından git" dedi.

16 Rut şöyle karşılık verdi: " Ne olur seni bırakmam için ya da seninle gelmemi önlemek için ısrar etme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrı'n benim Tanrı'm olacak.

17 Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam, Ad. bana daha kötüsünü yapsın."

18 Naomi, Rut'un kendisiyle gitmeye kesin kararlı olduğunu görünce üstelemekten vazgeçti.

19 Böylece ikisi Betlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine, "Naomi bu mu?" diye sordular.

20 Naomi onlara, "Beni, Naomi değil, Mara diye çağırın" dedi. "Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Tanrı bana çok acı verdi.

21 Giderken her şeyim vardı, ama Ad. beni eli boş döndürdü. Beni niçin Naomi diye çağırasınız ki? Görüyorsunuz, Ad. beni sıkıntıya soktu, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı başıma felaket getirdi."

22 İşte Naomi, Moavlı gelini Rut'la birlikte Moav topraklarından böyle döndü. Betlehem'e gelişleri, arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı.

Rut'la Boaz'ın Karşılaşması 

2 1 Naomi'nin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimeleh'in ailesinden olan Boaz, ileri gelen, varlıklı bir adamdı.

2 Bir gün Moavlı Rut, Naomi'ye şöyle dedi: "İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak toplayayım." Naomi, "Git,    kızım" diye karşılık verdi.

3 Böylece Rut gidip tarlalarda, hasatçıların ardında başak toplamaya başladı. Bir rastlantı sonucu, kendini Elimeleh'in ailesinden Boaz'ın tarlasında buldu.

4 Bu arada Betlehem'den gelen Boaz hasatçılara, "Tanrı sizinle olsun" diye seslendi.  Onlar da, "Tanrı senden razı olsun" karşılığını verdiler.

5 Boaz, hasatçıların başında duran adamına, "Bu genç kadın, kimin nesidir?" diye sordu.

6 Hasatçıların başında duran adam şu karşılığı verdi: "Naomi ile birlikte Moav topraklarından gelen Moavlı genç kadın budur.

7 Bana gelip, 'Lütfen izin ver de başak toplayayım, hasatçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım' dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu, çardağın altında pek az dinlendi."

8 Bunun üzerine Boaz Rut'a, "Dinle, kızım" dedi, "başak toplamak için başka tarlaya gitme; buradan ayrılma. Burada, benim kız hizmetkârlarımla birlikte kal.

9 Gözün, başak topladıkları tarlada olsun ve kızların arkasından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susadığın zaman testilerin bulunduğu yere git ve erkeklerin kuyudan çektikleri sudan iç" dedi.

10 Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaz'a, "Bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsunuz?" dedi.

11 Boaz şöyle karşılık verdi: "Kocanın ölümünden sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni babanı, doğduğun ülkeyi bıraktın; önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin.

12 T-anrı emeğini kutsasın, yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in Tanrısı Ad. seni cömertçe ödüllendirsin."

13 Rut, "Bana çok iyi davrandınız, efendim" dedi. "Beni teselli ediyorsunuz ve hizmetkarınızın kalbine konuşuyorsunuz, oysa ben bir hizmetkarınız kadar bile değerli olamam" dedi.

14 Yemek vakti gelince Boaz Rut'a, "Buraya yaklaş, ekmek al, sirkeye batırıp ye" dedi. Rut hasatçıların yanına oturdu. Boaz ona kavrulmuş başak verdi. Rut bir kısmını yedikten sonra doydu, birazını da artırdı.

15 Başak toplamak için yerinden kalkınca, Boaz adamlarına, "Bırakın, ekin demetlerinin arasında bile başak toplasın, onu utandırmayın" dedi.

16 "Hatta onun için demetlerinizden birkaç başak düşürün, onları toplasın. Sakın onu azarlamayın."

17 Böylece Rut akşama kadar tarlada başak topladı. Topladığı başakları dövünce bir efa kadar arpası oldu.

18 Bunu yüklenip kente döndü. Topladıklarını gören kaynanasına ayrıca, tarlada doyduktan sonra artırdığı başakları da çıkarıp verdi.

19 Naomi, "Bugün nerede başak topladın, nerede çalıştın?" diye sordu. "Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse, Tanrı ondan razı olsun!" dedi. Rut, tarlasında çalıştığı adamdan söz ederek kaynanasına, "Bugün tarlasında çalıştığım adamın adı Boaz" dedi.

20 Naomi gelinine, "Hem yaşayanlara hem de ölülere iyilik yapmaktan vazgeçmeyen Tanrı ondan razı olsun." dedi. Sonra ekledi: "O adam akrabamızdır. Kurtarıcılarımızdandır. "

21 Moavlı Rut şöyle konuştu: "Üstelik bana, 'Adamlarım tüm biçme işini bitirinceye kadar onlara yakın dur' dedi."

22 Naomi, gelini Rut'a, "Kızım, onun kızlarıyla gitmen daha iyi. Böylece başka tarlalarda seni rahatsız etmezler" dedi.

23 Böylece Rut arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boaz'ın hizmetçi kızlarından ayrılmadı; başak toplayıp kaynanasıyla oturmaya devam etti.

Rut ile Boaz 

3 1 Kaynanası Naomi bir gün Rut'a, "Kızım senin için sana iyi gelecek huzurlu bir yer arayacağım" dedi.

2 "Hizmetçileriyle birlikte bulunduğun Boaz akrabamız değil mi? Bak şimdi, bu akşam Boaz ambarda arpayı kamburlayacak.

3 Yıkan, kokular sürün, giyinip ambara in. Ama adam yemeyi içmeyi bitirene dek orada olduğunu belli etme.

4 Adam yatıp uyuduğunda, nerede yattığını belle; sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler."

5 Rut ona, "Söylediğin her şeyi yapacağım" diye karşılık verdi.

6 Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı.

7 Boaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Rut da sessizce yaklaştı, onun ayaklarının ucunun üstünü açtı ve oracıkta uzandı.

8 Gece yarısı, adam birden yerinden sıçradı; yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını ayrımsadı.

9 Ona, "Kimsin sen?" diye sordu. Kadın, "Ben hizmetkarın Rut'um" diye yanıtladı. "Kanadını hizmetkarının üzerine ser, çünkü sen bir kurtarıcısın" dedi.

10 Boaz, "RAB seni kutsasın, kızım" dedi. "Bu son iyiliğin, ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin.

11 Ve şimdi, korkma kızım; her istediğini yapacağım. Tüm kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor.

12 Yakın akrabanız olduğum doğrudur. Ama benden daha yakın biri var.

13 Geceyi burada geçir. Sabah (bu kişi) seni kurtarıp seninle evlenmek isterse iyi yapmış olur, seni kurtarsın. Yok, seni kurtarmak istemezse, o zaman seni Yaşayan Ad.'ın önünde ben kurtarırım.(Seninle ben evlenirim) üstlenirim. Sen sabaha kadar uyu şimdi."

14Böylece Rut sabaha kadar Boaz'ın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boaz, 'Tahıl ambarına bir kadının girdiği görülmesin' demişti.

15 Boaz Rut'a, "Üzerindeki şalı getir ve onu sıkı tut" dedi. Rut şalı tuttu. Boaz içine altı ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü.

16 Rut geri dönünce kaynanası, "Sen misin kızım?" diye sordu. Rut, Boaz'ın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı.

17 Sonra ekledi: "'Kaynanana eli boş dönme' diyerek bana bu altı ölçek arpayı da verdi."

18 Naomi, "Kızım, bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal" dedi. "Çünkü Boaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek."

Boaz Rut'la Evleniyor 

4 1 Bu arada Boaz kentin kapısına gidip oturdu. Ve işte Boaz'ın sözünü ettiği kurtarıcı yakın akraba oradan geçti. Boaz ona, "Arkadaş, gel şuraya otur" diye seslendi. Adam da gelip Boaz'ın yanına oturdu.

2 Sonra Boaz kentin ileri gelenlerinden on adam topladı. Onlara, "Siz de gelin, oturun" dedi. Adamlar da oturdular.

3 Boaz, yakın akrabadan olan adama şöyle dedi: "Moav topraklarından dönmüş olan Naomi, kardeşimiz Elimeleh'e ait olan bir kısım toprağı satıyor.

4 Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan, yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen, söyle de bileyim. Çünkü senden başka kimse bu toprağı kurtaramaz. Bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim." Adam, "Yakın akrabalık görevini ben yaparım" diye karşılık verdi.

5 Bunun üzerine Boaz, "Yalnız, tarlayı Naomi'nin ve Moav'lı Rut'un elinden satın aldığın gün, merhumun eşi Rut'u da alırsın ve böylece merhumun ismini, mirasının (toprağının) üzerinde devam ettirirsin" dedi.

6 Adam, "Bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam; yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum" dedi. "Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam."

7 Eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri ayakkabısının tekini çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu.

8 Bu nedenle yakın akrabadan olan adam, "Sen kendin satın al" diyerek ayakkabısını çıkarıp Boaz'a verdi.

9 Boaz, ileri gelenlere ve tüm halka, "Elimeleh'in,

Kilyon ile Mahlon'un tüm mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz" dedi.

10 "Mahlon'un dul karısı Moavlı Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki, ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün; kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz."

11 Kentin kapısında bulunan tüm halk ve ileri gelenler, "Evet, biz tanığız" dediler. "Tanrı senin evine gelen kadının, bir arada İsrail evini inşa eden Rahel ve Lea gibi olmasını sağlasın. Efrat'ta zenginleşesin ve Betlehem'de kendine bir isim yapasın.

12 Evin, Ad.'ın bu genç kadından sana vereceği çocuklarla, Tamar'ın Yehuda'ya doğurduğu Perets'in evi gibi olsun."

David'in Soyu 

13 Böylece Boaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birlikte oldu. Tanrı'nın kutsamasıyla hamile kalan Rut, bir erkek çocuk doğurdu.

14 O zaman kadınlar Naomi'ye, "Seni bugün kurtarıcıdan yoksun bırakmayan Ad.'a şükürler olsun, çocuğun ünü İsrail'de yayılsın" dediler.

15 "Bu çocuk, seni hayata bağlasın ve yaşlılığında sana destek olsun, çünkü bu çocuğu seni seven gelinin doğurdu. Bu kadın, senin için yedi oğuldan iyidir."

16 Naomi çocuğu alıp bağrına bastı ve onu eğitti.

17 Komşu kadınlar, "Naomi'nin bir oğlu oldu" diyerek çocuğa ad koydular; ona, Oved adını verdiler. Oved, İşay'ın babası; İşay ise David'in babasıdır.

18 Perets'in soyu şöyledir: Perets, Hetsron'un babası;

19 Hetsron, Ram'ın babası; Ram, Amminadav'ın babası;

20 Amminadav, Nahşon'un babası; Nahşon, Salmon'un babası;

21 Salmon, Boaz'ın babası; Boaz, Oved'in babası;

22 Oved, İşay'ın babası; İşay da David'in babasıdır.